A fost publicată Directiva (UE) 2022/2381 din 23.11.2022 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe

În data de 07.12.2022, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 315/07.12.2022, Directiva (UE) 2022/2381 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 noiembrie 2022 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe.

Directiva (UE) 2022/2381 se aplică societăților cotate la bursă și este disponibilă AICI

Directiva (UE) 2022/2381 nu se aplică microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

Statele membre adoptă și publică până la 28 decembrie 2024 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei