2023 - Sancțiuni piață asigurări - reasigurări și intermediari

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat pe parcursul anului 2023 mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața asigurărilor, precum și o serie de măsuri aplicabile acestora, pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

Decembrie 2023

Societăți de asigurare

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 115.500 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
 • nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr.129/2019 coroborate cu prevederile 4 alin. (1), art. 21 alin. (1) și alin. (6) și art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
 • nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile 13 alin. (1) și ale art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
 • nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, privind obligația de raportare a transferurilor externe în și din conturi, în lei sau în valută, cătreN.C.P.S.B.;
 • nerespectarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile art. 11 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 100.700 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 124.400 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d) ultima teză din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, raportat la cerințele prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (1) și alin. (4) și art. 31 alin. (3) din Norma A.S.F. nr. 32/2015 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare, mecanismele de control intern din cadrul societății cu privire la procesul de inventariere a rezervei de daune avizate nu au fost adecvate.

Intermediari

Transilvania Maxima - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (15) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Doamna Dan Dorina (fost conducător executiv al companiei de brokeraj Transilvania Maxima - Broker de Asigurare S.R.L.) a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

 

Noiembrie 2023

Societăți de asigurare

BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 681.600 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) teza 1 coroborate cu prevederile 29 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, precum și cu prevederile la pct. 1.16 lit. a), Orientarea 4 „Politica privind ORSA” din Ghidul EIOPA BOS 14/259 pus în aplicare prin Norma A.S.F. nr. 35/2015 privind cerințele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale;
 • nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) teza 1 și lit. e) coroborate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. f) din Legea 237/2015 și cu prevederile 1.59 lit. c), Orientarea 22 - Reasigurarea şi alte tehnici de minimizare a riscurilor - politica de management al riscului, din Anexa nr. 1 EIOPA-BoS-14/253 RO – Norma A.S.F. nr. 35/2015;
 • nerespectarea prevederilor 210 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Regulamentul Delegat (UE) 2015/35;
 • nerespectarea prevederilor art. 142 alin. (6) din Regulamentul Delegat (UE) 2015/35;
 • nerespectarea prevederilor pct. 571 din Anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor Capitolului 12 Planul de Conturi Grupa 31, Grupa 32 și Grupa 39, coroborate cu prevederile Capitolului 14 Funcțiunea conturilor Grupa 31, Grupa 32 și Grupa 39 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare aprobate prin Norma A.S.F. nr. 41/2015;
 • nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 33/2017 privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 

BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 80.000 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) și alin. (7) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, privind obligația de raportare a transferurilor externe în și din conturi, în lei sau în valută, cătreN.C.P.S.B.;
 • nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr.129/2019, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) și art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
 • nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 129/2019 coroborate cu prevederile art. 21 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 17.400 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 212a alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (3), art. 12 alin. (2) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

UNIQA ASIGURĂRI S.A. a fost sancționată cu amendă în sarcina societății în cuantum de 40.000 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor Orientării nr. 7, pct. 1.34, lit. b) din cadrul Anexei nr. 1 EIOPA-BoS14/253 RO - Ghid privind sistemul de guvernanță, la Norma A.S.F. nr. 35/2015;
 • nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 237/2015;
 • nerespectarea prevederilor Orientării nr. 4 pct. 1.16 Anexa nr. 2 EIOPA-BoS-14/259 RO - Ghidul privind riscul propriu și evaluarea solvabilității, la Norma A.S.F. nr. 35/2015;
 • nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 237/2015.

UNIQA ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A a fost sancționată cu avertisment scris pentru:

 • nerespectarea prevederilor Orientării nr. 7, pct. 1.34, lit. b) din cadrul Anexei nr. 1 EIOPA-BoS-14/253 RO - Ghid privind sistemul de guvernanță, la Norma A.S.F. nr. 35/2015;
 • nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 237/2015;
 • nerespectarea prevederilor Orientării nr. 4 pct. 1.16 Anexa nr. 2 EIOPA-BoS-14/259 RO - Ghidul privind riscul propriu și evaluarea solvabilității, la Norma A.S.F. nr. 35/2015;
 • nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 237/2015.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 

Intermediari

LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 51.500 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c) pct. (ii) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară  privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară  privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 48 c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară  privind distribuția de asigurări.

 

LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 11.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 212a alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.

CONIMPEX INSURANCE BROKER S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.300 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (ii) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportate la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportate la prevederile art. 35 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 10 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

 

Octombrie 2023

Societăți de asigurare

Allianz - Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 172.600 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor 7 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, în perioada controlată, societatea nu a raportat către O.N.P.C.S.B. tranzacțiile externe aferente despăgubirilor pentru asigurările non-life;
 • nerespectarea prevederilor 23 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2019 în sensul că societatea nu a precizat în fișele de post ale persoanei desemnate și ofițerului de conformitate natura și limitele responsabilităților încredințate de conducerea societății pe linie de SB/FT, iar pentru perioada 31.12.2021 – 13.02.2022, societatea nu a desemnat o persoană pentru a ocupa funcția de ofițer de conformitate SB/FT la nivelul conducerii;
 • nerespectarea prevederilor 23 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, în sensul că societatea nu a introdus în contractul de muncă al persoanei desemnate SB/FT, cât și în cel de mandat al ofițerului de conformitate, clauza potrivit căreia ambele persoane au dreptul de a se adresa direct, în nume propriu, pentru a semnala autorităților statului încălcări de orice natură ale legislației privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, în sensul că societatea nu a inclus în cadrul procedurilor SB/FT prevederi referitoare la evaluarea periodică a angajaților;
 • nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3) și ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, în sensul că societatea a actualizat cu întârziere, față de termenul legal, procedura privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art.11 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, în forma în vigoare în perioada controlată, în sensul că societatea nu a efectuat verificări anuale din care să reiasă dacă persoanele cu responsabilități în aplicarea măsurilor CSB/CFT sunt pregătite în mod adecvat și cunosc atribuțiile ce le revin;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 în sensul că societatea nu s-a asigurat că persoana desemnată a efectuat un program de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului.

Allianz - Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 14.600 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că societatea nu a identificat anumite aplicații ca fiind sisteme informatice importante.

 

Septembrie 2023

Intermediari

ASICONS BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 8.900 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) și art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018, (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. c) și lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018.

 

PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Doamna Muntean Elena Cristina conducător executiv al companiei de brokeraj Professional Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 9.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

Domnul Rucărean Ioan conducător executiv al companiei de brokeraj Professional Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 9.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (1), lit. a)  din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

 

HOLFIN INSURANCE REINSURANCE BROKER S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (8) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

IQ MED BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

ARTIMM GENERAL ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 9.200 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (ii) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) și ale art. 25 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportate la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 4 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, raportate la prevederile art. 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări.

 

CRUX INSURANCE BROKER S.R.L. a fost sancționată cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj, precum și radierea acesteia din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II din Registrul intemediarilor principali, pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1), raportat la prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. (v) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, coroborate cu prevederile art. 22 alin. (1), raportat la prevederile art. 11 alin. (1), lit. c) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

INTERASIG BROKER - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

EXE PREMIUM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 13.400 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (16) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (17) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5), lit. b) pct. (ii) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 35 alin. (8), lit. c) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări.

SIRIUS BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

August 2023

Intermediari

Fast Brokers - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 21.800 lei pentru următoarele fapte: nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) și (2), art. 13 alin. (1) lit. a), b), d) și e) și art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, precum și art. 38 și 40 din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

Fairway Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 17.900 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. (7) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

Freya Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L.:

 • Doamna Diana Șarlea (Decizia A.S.F. nr. 876/30.08.2023), în calitate de membru al personalului direct implicat în activități de distribuție al societății Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L., a fost sancționată cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (3) coroborat cu art. 40 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021, precum și a prevederilor art. 14 alin (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.
 • Domnul Constantin-Valentin Grigore (Decizia A.S.F. nr. 878/30.08.2023), în calitate de membru al personalului direct implicat în activități de distribuție al societății Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L., a fost sancționat cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b), alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 38 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Safety Broker de Asigurare S.A.:

 • Safety Broker de Asigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 40.400 de lei (Decizia A.S.F. nr. 871/30.08.2023) pentru următoarele fapte: nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) și alin. (4), art. 14 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3), art. 15 alin. (1) lit. a) și alin. (2), din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 34 alin. (5), art. 39 alin. (2), art. 40 alin. (3) și alin. (4) teza 1, art. 41 alin. (3) lit. a) și lit. b) și art. 45 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări (Împotriva acestui act individual a fost exercitată cale de atac, dosarul deschis aflându-se pe rolul instanțelor de judecată.)
 • Doamna Lavinia Niță, în calitate de Director General la Safety Broker de Asigurare S.A. (Decizia A.S.F. nr. 873/30.08.2023) a fost sancționată cu amendă în cuantum de 13.200 de lei pentru următoarele fapte: nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) și alin. (4) și art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 34 alin. (5), art. 39 alin. (2), art. 41 alin. (3) lit. a) și lit. b) și art. 45 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări. (Împotriva acestui act individual a fost exercitată cale de atac, dosarul deschis aflându-se pe rolul instanțelor de judecată.)

 

 

Iulie 2023

Societăți de asigurare

UNIQA ASIGURĂRI S.A. a fost sancționată cu amendă de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (6) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.

 

Intermediari

ARPEMIX - CONSULT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

INTEGRA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

MEDIA INVEST BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

BDT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (8) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

COVER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă de 5.000 lei pentru nerespectarea obligației instituite la art. 22 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

AMSTERDAM BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă de 9.100 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor Capitolului 12 - Planul de conturi - pct. 514 Clasa 4 - „Conturi de terţi”, respectiv Clasa 6 - „Conturi de cheltuieli” din Norma S.F. nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009 (în vigoare până la data de 01.01.2021), faptă menținută și de noua legislație, respectiv de prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 (în vigoare de la data de 02 ianuarie 2021).

 

 

Iunie 2023

Societăți de asigurare

Uniqa Asigurări de Viață S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art.12 alin. (4) și art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și pentru nerespectarea unor cerințe legale referitoare la externalizare (art. 274 alin. (3) lit. (a) din Regulamentul delegat al Comisiei nr. 35/2015 din 10.10.2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare - Solvabilitate II; art. 26 alin. (2) lit. d), art. 33 alin. (3) și art. 36 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare).

Lion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea îndeplinirii obligației instituite la art. 27 alin. (9) din Norma A.S.F. nr. 19/2018, faptă menținută și la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021.

 

Mai 2023

Societăți de asigurare

Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în sumă de 5.000 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2014/1286 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP);
 • încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. (c) și alin. (3), ale art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 2014/1286 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/653.

 

Intermediari

Atlas Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu retragerea autorizației de funcționare și radierea din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II din Registrul Intermediarilor Principali pentru nerespectarea art. 2 din Decizia nr. 741/30.05.2019 privind aprobarea suspendării activității pentru o perioadă de 3 ani.

Pint.Ro Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă de 13.900 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Norma S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 

Aprilie 2023

Societăți de asigurare

Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group  S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) și alin. (5)  din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

 

Martie 2023

Societăți de asigurare

Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 124.500 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în sensul că Societatea nu a realizat în mod adecvat identificarea tuturor sistemelor importante, respectiv nu a inclus în aceste sisteme software, aplicația Arhimed.
 • încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (12) și 21 alin. (1) și alin. (3), din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:
 • nu a transmis, la cererea păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile de la solicitare, valoarea maximă de despăgubire;
 • societatea nu a formulat un răspuns cererii părții solicitante în termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire, fie formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, fie notificând părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire;
 • societatea nu a notificat în scris persoana prejudiciată/asiguratul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună şi întocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intenţia de a desfăşura investigaţii, și/sau rezultatul motivat al investigaţiilor nu a fost comunicat în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizare.
 • încălcarea prevederilor art. 18 alin. (2) lit. b), art. 18 alin. (4), și art. 19 alin. (5) lit. h), lit. k) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, în sensul că:
  • societatea nu a informat în scris partea prejudiciată, cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire, nici în procesul de avizare și nici prin procesul verbal de constatare care nu cuprinde lista documentelor necesare a fi depuse de către persoana prejudiciată pentru finalizarea dosarului de daună şi efectuarea plăţii;
  • procesul-verbal de constatare nu cuprinde informarea persoanei prejudiciate cu privire la dreptul acesteia de a se putea adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto.

Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Retragerea autorizației de funcționare a societății, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Consiliul a hotărât promovarea unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății, cu sarcina de a asigura administrarea și conducerea activității societății și adoptarea măsurilor necesare pentru conservarea patrimoniului până la numirea lichidatorului judiciar. De asemenea, societatea a fost sancționată cu amendă în sumă de 224.100 lei.

Mai multe informații în comunicatul de presă:

https://www.asfromania.ro/ro/a/2710/autoritatea-de-supraveghere-financiara-retrage-autorizatia-de-functionare-a--euroins-romania-si-constata-starea-de-insolventa-a-societatii

 

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă de 78.000 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:
 • nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii;
 • nu a achitat despăgubirea în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire.

 

Groupama Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă de 74.900 lei pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:
 • nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii;
 • nu a achitat despăgubirea în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire.

 

Februarie 2023

Societăți de asigurare

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru următoarele fapte: încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Generali România Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă de 54.000 lei pentru următoarele fapte: încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Intermediari

Prestige Insurance Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, prin netransmiterea în termenul legal la A.S.F. a modificării cărții de identitate a conducătorului executiv.

 

Ianuarie 2023

Societăți de asigurare

Societatea Uniqa Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 21.500 lei, pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu art. 34 alin. (6) și art. 38 alin. (1) și (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, în sensul că nu a furnizat clienților informații obiective, complete, reale și corecte privind un anume produs de asigurare;
 • încălcarea prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări, în sensul că nu a pus la dispoziția tuturor distribuitorilor informațiile privind modificările asupra unui produs de asigurare, referitoare la acoperirea riscurilor asociate îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV2 condiționată de existența certificatului verde;
 • încălcarea prevederilor art. 3 alin. (8) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, în sensul că a încheiat cu o persoană juridică două contracte de asigurare la care au fost aduse modificări prin acte adiționale prin care a fost schimbat statutului acestei persoane juridice din agent afiliat în contractant, iar în această calitate au fost desfășurate activități de distribuție remunerate, situație nepermisă de cadrul legal;
 • încălcarea prevederilor art. 14 alin. (7) lit. a) și f) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021, în sensul că, pentru anumite produse distribuite printr-un intermediar, societatea, în calitate de creator de produse de asigurare, nu a elaborat, potrivit prevederilor legale aplicabile, un document de informare standardizat privind produsul de asigurare (PID) de sine stătător, distinct, structurat cu acurateţe şi fără a crea confuzii.

 

Intermediari

Star Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris, pentru următoarele fapte:

- încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Registrului Intermediarilor Secundari (RIS);

- încălcarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neradierea din Registrul Intermediarilor Secundari (RIS), în termenul legal, a unui asistent în brokeraj persoană fizică, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor de pregătire profesională și a unui asistent în brokeraj persoană juridică, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor de pregătire profesională ale conducătorului asistentului în brokeraj persoană juridică.