Raportul anual privind transparenţa decizională a Autorităţii de Supravegere Financiară - 2022

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare prezentăm situaţia privind transparența decizională la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară în anul 2022.

 

A. Procesul de elaborare a actelor normative

 

Numărul proiectelor de acte normative supuse procedurii de transparenţă decizională pe site-ul propriu

52

Numărul proiectelor de acte normative în consultare publică dar neadoptate până la finalul anului 2022

9

Numărul de acte normative adoptate în anul 2022*

51

Numărul total al recomandărilor primite în cadrul consultării publice/ dezbaterii publice

398

Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

161

Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea respingerilor unor recomandări

237

Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate recomandări

22

Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptată nicio recomandare

4

B. Procesul de luare a deciziilor

 

Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative

0

Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului

nu e cazul

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie

 

Numărul acţiunilor în justiţie împotriva autorității pentru nerespectarea procedurilor de consultare publică în anul 2022

0

D. Afişare standardizată

 

Precizaţi dacă pe site-ul autorităţii/instituţiei există secţiunea "Transparenţă decizională" (da/nu)

da

Precizaţi dacă în secţiunea "Transparenţă decizională" pe site-ul autorităţii/instituţiei publice se regăsesc toate informaţiile şi documentele prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare

da

E. Aprecierea activităţii

foarte bună

Evaluaţi activitatea proprie: satisfăcătoare/bună/foarte bună

foarte bună

Evaluaţi resursele disponibile

foarte bună

Evaluaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate

foarte bună

F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora

nu e cazul

 

*include și 8 proiecte de acte normative în consultare publică la finalul anului 2021 și adoptate în anul 2022