Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 22 martie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament privind certificatele de depozit având la bază acțiuni emise de o societate cu sediul într-un stat membru sau într-un stat terț, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea doamnei Ramona-Maria Bratosin în funcția de Director general adjunct la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Ciuclea Ioan-Claudiu în funcția de conducător executiv al societății Maxygo Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a doamnei Emilia – Mihaela Bunea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Sira S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administraţie prin numirea doamnei Mariana-Tania Mălureanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

Aprobarea cererii de autorizare a doamnei Mădălina-Maria Stoiciu în calitate de persoană care conduce structura de administrare a riscurilor din cadrul BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea noului asociat semnificativ indirect al societății Mai Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Global Risk Services -Insurance Broker S.R.L. (cesiune de părți sociale și structura asociaților);

Aprobarea cererii privind autorizarea modificării Actului constitutiv al Metropolitan Life Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții a Fondului de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării SAI Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele FDI Raiffeisen Conservator Ron, FDI Raiffeisen Conservator Euro, FDI Raiffeisen Moderat Ron, FDI Raiffeisen Moderat Euro.

 

******

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.