Componența Colegiului EMIR pentru CCP.RO Bucharest SA

Având în vedere demersurile efectuate de CCP.RO Bucharest SA în vederea autorizării în calitate de contraparte centrală conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu rol de autoritate competentă pentru contrapărțile centrale, a instituit și administrează Colegiul conform art. 18 din EMIR.  

În conformitate cu art. 18 alin. (2) din EMIR, autoritatea competentă a CCP face publică pe site-ul său o listă cu membrii colegiului.

Următoarele autorități participă în prezent la Colegiul EMIR înființat pentru CCP.RO Bucharest SA:

  • Autoritatea de Supraveghere Financiară
  • Banca Națională a României
  • Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)