Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna iulie 2023

București, 8 august 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna iulie a anului 2023, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

 

SINATEX S.A.

Sancționarea cu avertisment a societății Sinatex S.A. pentru încălcarea obligației prevăzute de art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

METTEXIN S.A.

Sancționarea cu avertisment a societății Mettexin S.A. pentru încălcarea obligației prevăzute de art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

Sancționarea cu amendă în valoare de 13.600 lei a domnului Ștefan Claudiu Iulian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, respectiv pentru nerespectarea măsurii stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022 care viza obligația de a publica situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate, în termenul menționat în actul individual.

Sancționarea cu amendă în valoare de 12.600 lei a domnului David Burnei, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, respectiv pentru nerespectarea măsurii stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022 care viza obligația de a publica situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate, în termenul menționat în actul individual.

Sancționarea cu amendă în valoare de 12.600 lei a doamnei Maria Baranga, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al societății Mettexin S.A., pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, respectiv pentru nerespectarea măsurii stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022 care viza obligația de a publica situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate, în termenul menționat în actul individual.

 

SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A.

Sancționarea cu avertisment a societății Societatea de Construcții Napoca S.A. pentru încălcarea prevederilor art. 65 coroborate cu prevederile art. 176 din Legea nr. 24/2017, respectiv pentru nerespectarea obligației de a întocmi și publica, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, care cuprinde situațiile financiare în formatul unic european de raportare electronică (ESEF), auditate de un auditor financiar.

Instituirea în sarcina societății Societatea de Construcții Napoca S.A. a obligației de a dispune măsurile necesare în vederea întocmirii și publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, cu respectarea formatului unic european de raportare electronică (ESEF), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

 

DUPLEX S.A.

Sancționarea cu amendă în valoare de 53.700 lei a societății Duplex S.A. pentru încălcarea obligației prevăzute de art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

Sancționarea cu amendă în valoare de 30.000 lei a domnului Neag Adrian Sabin, în calitate de administrator unic al societății Duplex S.A., pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, respectiv pentru nerespectarea măsurii stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 1739/29.12.2022 care viza obligația de a publica situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în termenul menționat în actul individual.

Instituirea în sarcina societății Duplex S.A. a obligației de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020, 2021 și 2022 auditate și a Raportului integral al auditorului financiar în conformitate cu prevederile legale incidente în materie, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

                    

S.S.I.F. GOLDRING S.A. 

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancțiuni:

 • sancționarea cu amendă în cuantum de 117.450 lei a S.S.I.F. Goldring S.A.;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 3.250 lei a dlui. Jakab Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 67.050 lei a dlui. Zahan Virgil Adrian, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, Director general și Ofițer de conformitate SB/FT;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 3.250 lei a dnei. Szasz Erszebet, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 44.400 lei a dlui. Flavius Matei, în calitate de agent delegat (ADEL);
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.500 lei a dnei. Man Mihaela Veronica, în calitate de RCCO/Conducător Departament Conformitate;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.800 lei a dlui. Pintea Sandu Gabriel, în calitate de Administrator și asociat unic al agentului delegat (ADEL) Envision Partners S.R.L.;
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Hanganu Lucian, în calitate de agent delegat (ADEL);
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 26.900 lei a dlui. Mesaroș Ovidiu Dragoș, în calitate de Director tranzacționare, PFSC și agent alocat unui client al societății;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 11.600 lei a dlui. Vultur Andrei Gabriel, în calitate de Persoană desemnată CSB/CFT.

 

De asemenea, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri identificate cu ocazia controlului.

Principalele deficiențe constatate au vizat:

 • aspecte organizatorice referitoare la nivelul de aprobare/revizuire a unor politici și proceduri interne, netransmiterea unor proceduri interne către agenții delegați, controale interne insuficiente cu privire la activitatea agenților delegați;
 • aspecte operaționale referitoare la segregarea conturilor, utilizarea unor dispozitive telefonice neînregistrate, implicarea unui agent delegat în activități de tranzacționare, desfășurarea de către un agent delegat a unor activități care se circumscriu activității de administrare discreționară sau consultanței de investiții fără ca societatea să aibă încheiat cu clienții un contract în acest sens, neinformarea unor clienți cu privire la existența unui potențial conflict de interese anterior efectuării unor tranzacții, nerespectarea obligației de raportare a unor operațiuni, aplicarea în mod defectuos a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, monitorizarea necorespunzătoare a relației de afaceri cu clienții.

 

S.A.I. SIRA S.A. 

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancțiuni:

 • sancționarea cu amendă în cuantum de 74.400 lei a S.A.I. SIRA S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Cătălin Mihai Nichifor, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
 • sancționarea cu avertisment a dlui. Adrian Tod-Răileanu, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.000 lei a dlui. Marius Dorel Olteanu, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație și Director general;
 • sancționarea cu avertisment a dnei. Mariana Tania Mălureanu, în calitate de Director adjunct;
 • sancționarea cu avertisment a dnei. Monica Stroe, în calitate de Persoană desemnată CSB/CFT.

 

De asemenea, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri identificate cu ocazia controlului.

Principalele deficiențe constatate au vizat:

 • aspecte organizatorice referitoare la nivelul de aprobare al unor modificări aduse organigramei societății, perioade îndelungate în care C.A. nu a fost format din cel puțin trei membri, conducerea societății nu a fost asigurată de cel puțin două persoane, iar funcția de audit intern nu a fost menținută la nivelul societății;
 • aspecte operaționale referitoare la lipsa evaluării periodice a planului pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență, neîntocmirea unei evaluări proprii de risc SB/FT, neacordarea unei atenții sporite anumitor operațiuni în vederea monitorizării adecvate, documentate și formalizate pentru a identifica tranzacțiile neobișnuite sau suspecte, nerespectarea obligației de raportare a unei operațiuni.

 

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

 

UNIQA ASIGURĂRI S.A. a fost sancționată cu amendă de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) și art. 12 alin. (6) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.

ARPEMIX - CONSULT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea obligației instituite la art. 22 alin. (2) și alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

INTEGRA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

MEDIA INVEST BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

BDT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (8) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

COVER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă de 5.000 lei pentru nerespectarea obligației instituite la art. 22 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

AMSTERDAM BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă de 9.100 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor Capitolului 12 - Planul de conturi - pct. 514 Clasa 4 - „Conturi de terţi”, respectiv Clasa 6 - „Conturi de cheltuieli” din Norma S.F. nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009 (în vigoare până la data de 01.01.2021), faptă menținută și de noua legislație, respectiv de prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 25/2020 (în vigoare de la data de 02 ianuarie 2021).

 

PENSII PRIVATE

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 68.000 lei pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

Domnul Radu Adolf Chirac, în calitate de Director de Investiții al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționat cu avertisment scris pentru că nu a exercitat dreptul de vot în cadrul tuturor adunărilor generale ale acționarilor societăților în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative.

Benefit Broker de Pensii Private S.R.L., în calitate de broker de pensii private, a fost atenționat pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară, până la data de 15.04.2022, situațiile financiare anuale individuale aferente anului 2021, în forma prevăzută de prevederile Normei A.S.F. nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.