Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Obiective strategice pentru ASF

     

       31.01.2024

 

  • ”Atragerea de noi jucători este un obiectiv esențial pentru a putea vorbi despre o normalitate pe piața RCA din România”
  • ”Redesenarea sistemului de bonus-malus este un alt obiectiv foarte important pe care trebuie să-l gândim și să-l implementăm”
  • ”În ceea ce privește piața de capital, obiectivul numărul unu este consolidarea bursei și atragerea unui număr tot mai mare de investitori, atât pe zona de retail, cât și pe zona celor instituționali”
  • ”Legea de plată pe piața pensiilor private este un obiectiv important pe care sperăm să-l concretizăm”
  • ”Pensiile ocupaționale trebuie să devină un alt pilon important pe zona pensiilor facultative”
  • ”Piața pensiilor private trebuie să fie un factor care să diminueze presiunea pe sistemul public de pensii”
  • ”Consolidarea încrederii în piețele financiare non-bancare este un alt pilon marcant al strategiei ASF din perioada următoare”

 

Înainte de a discuta despre obiectivele strategice ale mandatului meu la conducerea Autorității de Supraveghere Financiară, aș vrea să punctez câteva aspecte importante cu privire la reperele esențiale ale activității Autorității, dar și cu privire la importanța și dimensiunea pieței financiare non-bancare.

Prin urmare, țin să subliniez faptul că asigurarea integrității, transparenței și funcționării corecte a piețelor financiare non-bancare, precum și protejarea intereselor şi drepturilor consumatorilor de produse și servicii financiare, specifice acestor piețe, reprezintă aspecte fundamentale ce țin de ADN-ul Autorității și care trebuie luate în considerare la elaborarea oricărei strategii pe termen scurt, mediu și lung.

Dincolo de aceste lucruri, cred că este foarte important de subliniat și faptul că piețele pe care le reglementăm și le supraveghem dețin o pondere de circa 12% în PIB și au un impact asupra a peste 10 milioane de oameni. Prin urmare, vorbim despre sectoare de importanță strategică în economia României, fapt care ne responsabilizează foarte mult în ceea ce privește modul în care ne vom desfășura activitatea, noi ca instituție, care controlează și autorizează aceste piețe.

Revenind la obiectivele strategice ale mandatului meu, vă pot spune că am în vedere atât priorități specifice pe fiecare sector în parte, dar și chestiuni de ordin general, cu aplicabilitate pe toate cele trei piețe.

Am să încep, poate previzibil, dar foarte necesar, cu cel mai fierbinte subiect: piața RCA. Una dintre cele mai importante misiuni pe care mi-am asumat-o la preluarea mandatului este asigurarea stabilității pe piața asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto. Vorbim despre o piață cu un impact semnificativ atât pentru cetățeni, cât și pentru companii și, de aceea, consider că este vital să avem o piață RCA care să funcționeze pe principii corecte, fără distorsiuni și fără fluctuații.  Pentru a ajunge la acest deziderat, avem nevoie, în primul rând, de o concurență reală astfel încât oferta să poată satisface cererea.  Cele opt companii prezente pe piață în acest moment (plus încă una care este autorizată, dar nu a început încă să oferteze) sunt total insuficiente. Ca o paranteză, în Polonia, sunt peste 30 de companii care activează pe piața RCA. De aceea, atragerea de noi jucători pe acest segment este un obiectiv esențial pentru a putea vorbi despre o normalitate pe piața RCA din România. Apoi, cred că redesenarea sistemului de bonus-malus este un alt obiectiv foarte important pe care trebuie să-l gândim și să-l implementăm. Va trebui ca șoferii indisciplinați, care produc accidente cu consecințe grave, cu victime, să fie penalizați drastic. Severitatea daunelor, care este în creștere, este o componentă care afectează serios bunul mers al pieței RCA și noi trebuie să găsim soluțiile pentru diminuarea acestui fenomen. Pe de altă parte, șoferii disciplinați, care nu produc accidente ani la rând, trebuie să simtă că sunt recompensați cu adevărat pentru comportamentul lor corect în trafic.

Consider că ar fi benefică utilizarea pe o scară mult mai largă a soluțiilor tehnice de tip telematics, astfel să avem o imagine cât mai fidelă a riscului generat în trafic. Crearea unui astfel de ecosistem, la care să contribuie și să aibă acces companiile de asigurări, va aduce o corelare mai fidelă a comportamentului la volan cu prețul asigurării.

În mod evident, vom fi foarte atenți și la evoluția jucătorilor din această piață, astfel încât să observăm din timp orice disfuncționalitate. Numai așa vom putea evita surprizele neplăcute pe parte de prudențialitate, de conduită, dar și pe zona de tarife.

Un alt deziderat este construirea unui portal în care polițele de asigurare și alte date semnificative să fie încărcate în timp real pentru putea avea în orice moment o imagine relevantă a situației din piață. Un astfel de instrument, care poate fi integrat în activitatea de supraveghere, ne poate furniza informații importante și despre situația fiecărei companii în parte.

În ceea ce privește piața de capital, un subiect care este foarte aproape de profilul publicației dumneavoastră, obiectivul numărul unu este consolidarea bursei și atragerea unui număr tot mai mare de investitori, atât pe zona de retail, cât și pe zona celor instituționali. Obținerea statutului de piață emergentă este un mare pas înainte pentru România și de acum încolo trebuie să transformăm Bursa de la București într-un jucător important în regiune. După cum bine știți, avem o strategie pentru dezvoltarea pieței de capital, realizată împreună cu OECD, care creionează într-un mod foarte coerent pașii pe care trebuie să-i parcurgem de acum încolo.

Legea de plată pe piața pensiilor private este un obiectiv important pe care sperăm să-l concretizăm, având în vedere faptul că ne apropiem de momentul în care primele cohorte mai consistente de participanți la Pilonul II vor ieși la pensie. De asemenea, un alt obiectiv important este popularizarea pensiilor facultative, astfel încât să avem o creștere consistentă a numărului de contributori și pe Pilonul III. Așa cum am spus la preluarea mandatului, pensiile ocupaționale trebuie să devină un alt pilon important pe zona pensiilor facultative. Voi face tot ce ține de mine astfel încât să avem cât mai multe fonduri de pensii ocupaționale active în următorii ani. Pentru asta avem nevoie de un pachet coerent de stimulente fiscale, astfel încât înființarea unor fonduri de pensii ocupaționale să fie atractivă. Totodată, sunt necesare și campanii consistente de promovare a acestui nou pilon prin intermediul cărora să popularizăm avantajele unei astfel de pensii.  Este foarte important ca oamenii să aibă cât mai multe alternative la momentul retragerii din activitatea profesională. Mai mult decât atât, cred că piața pensiilor private, în ansamblul ei, trebuie să fie un factor care să diminueze presiunea pe sistemul public de pensii.

În ceea ce privește obiectivele cu caracter general, care privesc întreaga piață financiară non-bancară, Digitalizarea reprezintă o altă direcție strategică de acțiune, la care țin foarte mult. În contextul evoluției piețelor financiare, dar și al inovațiilor tot mai prezente pe aceste piețe, va trebui să dezvoltăm noi instrumente de analiză și să consolidăm demersurile de digitalizare a proceselor – atât în plan intern, cât și la nivel de interacțiune cu societățile reglementate și supravegheate pentru a putea preveni de timpuriu orice posibilă disfuncționalitate care ar putea apărea. De asemenea, avem în vedere dezvoltarea de noi funcționalități digitale în vederea facilitării interacțiunii publicului larg cu activitatea Autorității în ceea ce privește procesele de informare și programele de educație financiară.

Vom acorda, bineînțeles, o atenție sporită amenințărilor și riscurilor cibernetice în cadrul supravegherii participanților pe piețele financiare, factori care au o deosebită importanță în bunul mers al întregului sector financiar, dar și al economiei în ansamblul ei.

Îmbunătățirea calității și a eficienței actului de supraveghere reprezintă factori determinanți care pot preveni timpuriu evoluțiile nefavorabile ale entităților supravegheate. Astfel, Consolidarea funcțiilor de supraveghere prudențială este un alt obiectiv important în vederea asigurării stabilității piețelor financiare non-bancare.

Vă pot spune că Autoritatea va adopta cele mai bune practici europene în materie de supraveghere, dar va continua să acorde o importanță deosebită planificării și efectuării propriilor analize cuprinzând scenarii de risc, cu scopul de a testa evoluția indicatorilor prudențiali – capitaluri, rezerve, fonduri proprii, lichiditate.  Reziliența operațională, cu accent deosebit pe infrastructura tehnologică (riscurile cibernetice), precum și analizele efectuate la nivelul entităților supravegheate din perspectiva viabilității pe termen mediu și lung a planurilor de activități/modelelor de afaceri, în special din perspectiva factorilor de sustenabilitate și a proceselor de digitalizare, sunt alte zone asupra cărora ne vom concentra în perioada următoare pentru a atinge obiectivul mai sus menționat.

Provocările generate de oportunitățile de dezvoltare care țin de digitalizarea sectorului financiar pot ridica o serie de probleme, cu impact asupra încrederii în produsele de profil. De aceea, Autoritatea de Supraveghere Financiară utilizează și va utiliza, în continuare, toate instrumentele care îi sunt conferite prin lege pentru a asigura dezvoltarea piețelor financiare într-un climat transparent, corect și eficient, benefic consumatorilor de produse financiare nebancare. Altfel spus, consolidarea încrederii în piețele financiare non-bancare este un alt pilon marcant al strategiei Autorității din perioada următoare.

Monitorizarea și analizarea tendințelor și riscurilor piețelor financiare nebancare, evaluarea indicatorilor specifici și a evoluțiilor înregistrate la nivelul celor trei piețe supravegheate reprezintă instrumente care au rolul de a facilita adoptarea promptă a unor decizii care să confere încredere companiilor că evoluează într-o piață stabilă și predictibilă.

Un aspect important pe care aș vrea să-l menționez și să-l trec la capitolul obiectiv strategic este actualizarea și modernizarea cadrului de reglementare național, mai ales în contextul în care există o necesitate permanentă de a armoniza legislația primară și secundară aferentă piețelor financiare nebancare cu noile direcții în materie de reglementare trasate la nivel european. Principalele domenii vizate de modificările legislative sunt legate în primul rând de evoluțiile privind pachetele dedicate finanțelor sustenabile, finanțelor digitale, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, dar și pachetul de compensare, care își propune să facă serviciile de compensare ale UE mai atractive și mai rezistente. Totodată, pe parcursul procesului de aderare la OECD, ținând seama de rezultatul procesului de evaluare și de recomandările formulate, vor fi efectuate completări și modificări ale actelor normative pentru asigurarea deplinei conformități cu instrumentele juridice, practicile și acordurile OECD.

Cooperarea cu autoritățile europene, în contextul intensificării eforturilor interinstituționale pentru pregătirea aderării României la OECD, obiectiv strategic al politicii externe române și considerat în prezent cel mai important proiect de țară, este o altă misiune fundamentală a ASF. Autoritatea va aloca resurse importante și va contribui activ la procesul de îndeplinire a criteriilor de aderare și de aliniere la standardele organizației. Vă reamintesc că, în acest context, ASF a realizat, împreună cu OECD, în calitate de consultant, Strategia privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026, un document-reper, care trasează linii strategice privind evoluția pieței de capital autohtone.

Vom asigura în continuare reprezentarea la nivelul organismelor internaționale cu rol în elaborarea principiilor și standardelor internaționale în domeniul supravegherii entităților reglementate și vom intensifica relațiile de colaborare cu Autoritatea Europeană pentru Piețe și Valori Mobiliare (ESMA) și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), în vederea atingerii obiectivelor strategice stabilite la nivelul acestora.

Ca o concluzie, aș vrea să menționez că obiectivele pe care vi le-am expus se află într-un proces continuu de adaptare și de actualizare, care este în strânsă legătură cu evoluțiile înregistrate la nivelul piețelor financiare supravegheate, dar și cu noutățile legislative comunitare și cu cele mai bune practici la nivel european.

Articol apărut in publicația Financial Intelligence