Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 15 aprilie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Vyron Sofos pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări Generale S.A.;

Aprobarea domnului Vyron Sofos pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Cristian – Eduard Ionescu în funcția de Director general al societății Eazy Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Dan Filip în funcția de Director general adjunct al societății Eazy Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Baltasiu Sorin-Ștefan în funcția de conducător executiv (Director general) al societății Transilvania Broker de Asigurare S.A.;

Autorizarea domnului Aleš Tausche în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea nivelului procentual utilizat de Fondul de Compensare a Investitorilor pe baza căruia se stabilesc contribuțiile anuale totale datorate de către participanții la Fond pentru anul 2024;

Aprobarea solicitării societății de servicii de investiții financiare IFB Finwest S.A. de autorizare a componenței Consiliului de Administrație ca urmare a reconfirmării actualilor administratori pentru un nou mandat de 4 ani;

Aprobarea solicitării societății de servicii de investiții financiare Investimental S.A. de autorizare a componenței Consiliului de Administrație ca urmare a reconfirmării actualilor administratori pentru un mandat de 4 ani;

Aprobarea solicitării Head North Investments S.R.L. de înregistrare în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) și înscriere în Registrul public al ASF în calitate de A.F.I.A. înregistrat;

Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de alegere a următoarelor burse din state terțe, respectiv New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT și ICE Futures US din SUA, London Stock Exchange din Marea Britanie, Toronto Stock Exchange din Canada și Tokyo Stock Exchange din Japonia în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. b) și lit. f) din Legea nr. 243/2019;

Aprobarea solicitării Nova Vision Investments AFIA S.A. de retragere a autorizației de funcționare din calitatea de administrator de fonduri de investiții alternative și de radiere din Registrul public al ASF din această calitate;

Aprobarea emiterii Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societății Electroargeș S.A. București și adoptarea măsurii asiguratorii de blocare unică a transferului acțiunilor cu care s-a majorat capitalul social, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a acestora;

Aprobarea societății ABC Insurance S.A. ca acționar semnificativ direct la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (nou asociat unic).

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.