Comunicat de presă: ASF a organizat astăzi o întâlnire cu reprezentanții celor 12 acționari ai CCP.RO Bucharest S.A.

București, 9 mai 2024 - Având în vedere rolul primordial al acționarilor în procesul de autorizare a unei contrapărți centrale locale (CCP), obiectiv inclus în Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023 – 2026,  a cărui realizare se află în sarcina acționarilor CCP, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a organizat, astăzi, o întâlnire cu reprezentanții celor 12 acționari ai CCP.RO Bucharest S.A., societate aflată în curs de autorizare în calitate de contraparte centrală, pentru a presta servicii de compensare și decontare a operațiunilor cu instrumente financiare derivate pentru piața de capital și pentru piața de energie din România.

În discuțiile din timpul întâlnirii, Autoritatea de Supraveghere Financiară a reiterat acționarilor importanța existenței unei contrapărți centrale pentru piața de capital autohtonă, realizarea acestui proiect fiind evaluată în procesul de aderare la OECD.

ASF, alături de Banca Națională a României (BNR), a sprijinit și sprijină în continuare realizarea acestui demers, însă finalizarea lui nu se poate face fără îndeplinirea condițiilor de autorizare, aspect aflat exclusiv în responsabilitatea CCP.

În cadrul discuției, acționarii CCP.RO au precizat că înțeleg însemnătatea proiectului și importanța existenței unei contrapărți centrale pentru consolidarea pieței de capital locale și și-au reafirmat susținerea pentru finalizarea acestui proiect.

Reprezentanții ASF și ai BNR, participanți la întâlnire, au salutat poziția acționarilor, precizând totodată că cele două autorități vor sprijini realizarea proiectului în limita competențelor acestora, fără însă a deroga de la exigențele cerințelor de autorizare impuse de reglementările naționale și europene. Implicarea fiecărui acționar al CCP.RO și eforturile comune ale conducerii executive a CCP.RO sunt esențiale pentru finalizarea proiectului, în declararea dosarului complet și finalizarea procesului de autorizare.

 

 

 

 

********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.