Furnizori de servicii de raportare a datelor (APA, CTP, ARM)

Legislație primară

 Legislație secundară

Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulamentul Delegat (UE) 2017/571 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor

Regulamentul delegat (UE) 2018/63 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/571

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1110 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard referitoare la autorizarea furnizorilor de servicii de raportare a datelor și la notificările conexe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

 

  Norma ASF nr. 3/ 2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligațiile în materie de date de piață prevăzute în MiFID II/ MiFIR 

  Norma A.S.F. nr. 21/ 2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud