Securitizare

 

Regulamentul Delegat (UE) 2023/2175 al Comisiei din 7 iulie 2023 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică mai detaliat cerințele de reținere a riscului aplicabile inițiatorilor, sponsorilor, creditorilor inițiali și societăților de administrare. Regulamentul Delegat (UE) 2023/2175 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul Delegat (UE) 2024/584 al Comisiei din 7 noiembrie 2023 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2019/1851 în ceea ce privește omogenitatea expunerilor-suport din securitizări simple, transparente și standardizateRegulamentul Delegat (UE) 2024/584 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

REGULAMENTUL (UE) 2021/557 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată care să faciliteze redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 116/1 din data de 06.04.2021. Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

REGULAMENTUL (UE) 2021/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19 a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 116/25 din data de 06.04.2021. Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 1 punctele 2 și 4 din regulamentul European  se aplică de la 10 aprilie 2022.

Legea nr 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1225 al Comisiei din 29 octombrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitizare de către inițiator, sponsor și SSPE

Securitizarea STS

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation#title-paragrah-3

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation/simple-transparent-and-standardised-sts-securitisation

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1226 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului și de stabilire a unor standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1227 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la formularele pentru furnizarea de informații în conformitate cu cerințele privind notificarea STS

Regulamentul Delegat (UE) 2022/1301 al Comisiei din 31 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS pentru securitizările sintetice înscrise în bilanț, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197/10 din data de 26.07.2022.. Regulamentul Delegat (UE) 2022/1301 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1929 al Comisiei din 31 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1227 în ceea ce privește formularele pentru furnizarea de informații în conformitate cu cerințele privind notificarea STS pentru securitizările sintetice înscrise în bilanț a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266/1 din data de 13.10.2022. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1929 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

Partea Terță care verifică respectarea criteriilor STS

Regulamentul Delegat (UE) 2019/885 al Comisiei din 5 februarie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile care trebuie furnizate unei autorități competente în cererea de autorizare a unei părți terțe care evaluează respectarea STS

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1228 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul cererii de înregistrare ca registru central de securitizări și al cererii de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul delegat (UE) 2020/1229 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la standardele operaționale aplicabile registrelor centrale de securitizări pentru colectarea, agregarea, compararea datelor, accesul la date și verificarea caracterului complet și a coerenței datelor

Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare a unui registru central de securitizări și detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții

 

Regulamentul Delegat (UE) 2020/1732 al Comisiei din 18 septembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele aplicate registrelor centrale de securitizări de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe