Intermediaries legislation

Primary legislation

Official Gazette

Secondary Legislation

Assigned heading

Law no. 236/2018 on the distribution of insurance 

 

Official Journal, Part I no. 853 of 08 October 2018

Law no. 71/2019

Official Journal, Part I no. 323 of 24 April 2019

 

Law nr. 158/2020

Official Journal, Part I no. 673 of 29 iulie 2020

 

Rule no. 19/ 2018 regarding insurance distribution

Official Journal, Part I no. 1089 of 21 December 2018

Rule no. 28/2019, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1045 din 24 decembrie 2019.

 

 

Law no. 503/2004 on the financial recovery and bankruptcy of insurance undertakings

Republicată în nr. 453 din 23 iulie 2013

Ø    OUG 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Declarată neconstituțională prin Decizia 447/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 674 din 01 noiembrie 2013; Respinsă prin L 1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09 ianuarie 2015;

Ø  Lege 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 25 iunie 2014;

Ø  Lege 213/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 24 iulie 2015.

Ø Insures & intermediaries

Law no. 260/2008 on compulsory home insurance against earthquakes, landslides and floods

 

 

 

Republicată (r2) în nr. 635 din 15 octombrie 2013.

 

Republicată (r3) în nr. 175 din 09 martie 2016

Ø  a fost modificată și completată prin  L 191/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 06 iulie 2015.

 

Ø Insures & intermediaries

Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

nr. 385 din 21 mai 2008

Ø  L 62/2009;

Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 08 aprilie 2009;

Ø  L 128/2013;

Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 30 aprilie 2013.

Ø Insures & intermediaries

Order No. 15/2001 for the implementation of the Rules on the information confidentiality regime

nr. 43 din 22 ianuarie 2002

 

Ø  Financial Supervisory Authority, Insurers & intermediaries

Order No. 113118/2006 for the implementation of the Rules on the classification of penalising measures

nr. 560 din 28 iunie 2006

 

 

Ordinul CSA nr. 13/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale

nr. 555 din 10 august 2009

 

Ø Insures & intermediaries

Regulation no. 16/2014 on the Financial Supervisory Authority’s revenues

nr. 899 din 11 decembrie 2014.

 

Republicat în nr. 733 din 06 septembrie 2019

cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

cu modificările și completările ulterioare

 

Ø Insures & intermediaries

Norma nr. 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare

 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

nr. 971 din 29 decembrie 2015

 

Ø Insures & intermediaries

Norma nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări

 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

nr. 976 din 29 decembrie 2015

  Normă ASF nr. 10/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 22 iunie 2018

  Normă ASF nr. 5/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 15 martie 2019

 Anexa - Norma 36/2015 Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale brokerilor de asigurare şi/sau de
reasigurare, din 23.12.2015  

Ø  Intermediaries

Regulamentul ASF nr. 11/2016privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

- abrogat și înlocuit prin Regulamentul  nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 1070 din 30 decembrie 2016

Ø  Regulament ASF nr. 6/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 13 aprilie 2020

Ø Insures & intermediaries (Integrated regulation)

Rule no. 18/2017 on the procedure for the settlement of petitions regarding the activity of insurance and reinsurance companies and insurance brokers

nr. 555 din 13 iulie 2017.

 

Ø Insures & intermediaries

Rule no. 20/2017 on motor vehicle insurance in Romania

nr. 624 din 01 august 2017

Ø  Norma ASF nr. 7/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 02 mai 2018;

Ø  Norma ASF nr. 36/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 7.09.2020

Ø Insures & intermediaries

Rule no. 33/2017 on the organization of the archiving activity in the authorized / approved entities, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority

nr. 998 din 15 decembrie 2017

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020;

Ø  Norma ASF nr. 43/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1251 din 17 decembrie 2020.

Ø Insures & intermediaries (Integrated standard)

Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 233 din 16 martie 2018

Ø  Norma ASF  nr. 1/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 30 ianuarie 2019;

Ø Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020.

Ø Insures & intermediaries (Integrated standard)

Norma ASF nr. 16/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) privind produsele de investiţii bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înţelegerea de către consumator a riscurilor implicate

nr. 968 din 15 noiembrie 2018.

 

Ø Insures & intermediaries

Norma ASF nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie

nr. 1090 din 21 decembrie 2018

Ø  Normă ASF nr. 16/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 26 iunie 2019

Ø Insures & intermediaries

Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

În vigoare de la 10 decembrie 2019

nr. 991 din 10 decembrie 2019

Ø  Regulament ASF nr. 15/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 08 ianuarie 2020;

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020;

Ø  Regulament ASF nr. 29/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 13 ianuarie 2021.

 

Ø Insures & intermediaries (Integrated regulation)

Norma ASF nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

nr. 237 din 24 martie 2020.

 

Ø Insures & intermediaries

Norma ASF nr. 21/2020 pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informaţiilor publice şi transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situaţiei generate de COVID-19 şi instituirii stării de urgenţă în România

nr. 277 din 02 aprilie 2020

 

Ø Insures & intermediaries

Norma ASF nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

nr. 780 din 26 august 2020

 

Ø Insures & intermediaries