Ghiduri ESAs

  • JC 2019/81 Ghidul privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare. Ghidul privind colegiile AML/CFT
  • JC 2016/72 privind caracteristicile unei abordări bazate pe risc a acțiunii de supraveghere în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și etapele care trebuie urmate atunci când se efectuează supravegherea în funcție de riscuri. Ghidul privind supravegherea în funcție de riscuri
  • JC 217/37 Ghid comun în temeiul articolelor 17 și 18 alineatul (4) din Directiva (UE)2015/849 cu privire la măsurile de precauție simplificatăși sporită privind clientela șifactorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci cândevalueazăriscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismuluiasociat relațiilor de afaceri individualeși tranzacțiilorocazionaleGhid privind factorii de risc