• Acasa IDD
    EIOPA – Aviz tehnic asupra unor posibile acte delegate aferente Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări

EIOPA – Aviz tehnic asupra unor posibile acte delegate aferente Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări

In data de 1 februarie 2017 a fost publicat pe site-ul EIOPA, avizul tehnic consultativ, însoțit de un comunicat de presă.

 Avizul EIOPA a fost elaborat urmare a mandatului Comisiei Europene, referitor la emiterea de acte delegate aferente IDD pentru:

-  Regimul de supraveghere și de guvernanță a produselor-  Product Oversight and Governance, pe scurt POG- articol 25;

-  Conflictele de Interes -Conflicts of Interest  -articol 27 și 28,

-  Stimulentele - Inducements - articol 29(2),

-  Evaluarea caracterului adecvat și corespunzător și raportarea către consumatori -Assesment of suitability, approriateness and reporting to customers -Articol 30. 


Comunicatul de presă EIOPA poate fi citit AICI.

Avizul tehnic consultativ al EIOPA poate fi citit AICI