• Acasa IDD
    EIOPA – Aviz tehnic asupra unui format standard pentru IPID (document de informare al produsului de asigurare) conform Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD

EIOPA – Aviz tehnic asupra unui format standard pentru IPID (document de informare al produsului de asigurare) conform Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD

În data de 7 februarie 2017 a fost publicat pe site-ul EIOPA, avizul tehnic consultativ, însoțit de scrisoarea transmisă către Comisia Europeană.
 
Avizul EIOPA referitor la emiterea standardelor tehnice de implementare- ITS, aferente IDD, a fost elaborat conform prevederilor art. 20 (9) din IDD și transmis Comisiei Europene pentru a se încadra în data limită prevăzută în directivă, 23 februarie 2017.
 
Pentru realizarea proiectului ITS –ului privind conținutul unui document standardizat privind informațiile specifice produsului de asigurare – IPID, EIOPA  a derulat un studiu -survey, la nivelul autorităților naționale competente, în vederea evaluării impactului privind introducerea acestui document  asupra piețelor naționale.
          
La nivel național,  ASF a raportat, ținând cont de răspunsurile primite de la asigurătorii locali, că formatul standard al documentului nu va avea un impact major, deoarece legislația națională a reglementat  obligația de prezentare de informații prealabile încheierii contractelor de asigurare, dar vor exista costuri asociate noului format standard al documentului, care va fi implementat în programele IT. 


Citiți AICI avizul  tehnic consultativ EIOPA.


Citiți AICI scrisoarea transmisă de EIOPA Comisiei Europene cu această ocazie.