• Acasa IDD
    Completare la comunicatul privind Regulamentul (EU) 2017/1469 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (PID)

Completare la comunicatul privind Regulamentul (EU) 2017/1469 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (PID)

1.  Comisia Europeană  a adoptat  Regulamentul de Punere în Aplicare (EU) 2017/1469 al Comisiei din 11 august 2017 de stabilire a unui format standard de prezentare a documentului de informare privind produsul de asigurare (PID - Insurance Product Information Document), regulament publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 12 august 2017 și care intră în vigoare la 20 zile de la data publicării.

Comunicatul Comisiei Europene din 11 august 2017 specifică faptul că documentele PIDs vor însoți toate contractele de asigurare non-viață, începând din 2018, deoarece acest regulament aparține setului de reguli de nivel 2 aferent Directivei 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, directivă pentru care data limită de aplicare în Statele Membre ale Uniunii Europene este 23 februarie 2018.

Prin urmare, PIDs vor fi furnizate consumatorilor români de produse de asigurare, ulterior datei publicării, în Monitorul Oficial al Romaniei, a legii care va transpune pe plan local IDD.

2.   Conform Directivei (UE) 2016/97, creatorii produselor de asigurare generală enumerate în anexa I la Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului au obligația de a elabora PIDsîn care consumatorii să găsească informațiile necesare despre produsele de asigurare generală enumerate în anexa I la Directiva 2009/138/CE, pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză.

Înainte de încheierea unui contract, inclusiv în cazul vânzărilor fără consultanță, consumatorul trebuie să primească informațiile relevante despre produsul de asigurare; PID trebuie să conțină informații standardizate despre produsul de asigurare generală. PID este elaborat de către societatea de asigurare relevantă sau, în statele membre în care este cazul, de intermediarul de asigurări care a creat produsul de asigurare în cauză.

În legătură cu distribuția produselor de asigurare generală enumerate în anexa I la Directiva 2009/138/CE, informațiile precontractuale se transmit utilizând PIDs pe hârtie sau pe un alt suport durabil.

3. Comisia Europeană nu a pus la dispoziția Statelor Membre, un format editabil al PID. 

Caracteristicile tehnice ale elaborării PID sunt detaliate în Regulament: gruparea pe rubrici, structura acestora, așezarea în pagină, titlurile rubricilor, dimensiunea fonturilor utilizate, pictogramele si culorile acestora, culorile de fundal.

Regulamentul permite la un  PID prezentat pe un suport durabil, altul decât hârtia. modificarea dimensiunilor componentelor cu condiția respectării așezării în pagină a titlurilor rubricilor și a ordinii din formatul standard de prezentare, precum și proeminența și dimensiunea aferente diferitelor elemente.

Iar când dimensiunile suportului durabil altul decât hârtia nu permit o așezare în pagină pe două coloane, se poate utiliza un mod de prezentare pe o singură coloană numai dacă se respectă ordinea rubricilor.

De asemenea, se permite utilizarea instrumentelor digitale, cum ar fi ferestrele suprapuse și ferestrele pop-up, cu condiția ca:

    -   toate informațiile prevăzute la articolul 20 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/97 să fie oferite în corpul principal al  PID   și

    -   atenția consumatorului să nu fie distrasă, prin utilizarea respectivelor instrumente, de la     conținutul documentului principal.

Informațiile oferite în ferestre suprapuse și ferestre pop-up nu trebuie să conțină materiale de marketing sau publicitate.

În ceea ce privește utilizarea pictogramelor, dacă PID este imprimat sau fotocopiat în alb - negru, pictogramele pot fi reprezentate în alb-negru.