• Acasa IDD
    Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei nr. 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate în Jurnalul Oficial al UE – 20 decembrie 2017

Comisia Europeană – Regulamente delegate aferente Directivei nr. 2016/97 privind distribuția de asigurări – IDD, publicate în Jurnalul Oficial al UE – 20 decembrie 2017

Urmare a aprobării regulamentelor de către Consiliul European și Parlamentul European, Comisia Europeană a adoptat și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în data de 20 decembrie 2017, regulamentele delegate aferente  Directivei nr. 2016/97:

Regulament Delegat (EU) 2017/2358 privind politica de monitorizare internă și guvernanță a produsului, aplicată de asigurători și distribuitorii de asigurări;

Regulament Delegat (EU) 2017/2359 privind solicitările de informații și regulile de conduită, aplicabile distribuției produselor de investiții bazate pe asigurări.

Regulamentele Delegate în aplicarea Directivei nr. 2016/97 sunt prevăzute a  intra în vigoare pe 23 februarie 2018, data limită de transpunere a directivei în legislațiile naționale ale Statelor Membre.

Însă, la nivel european, a fost inițiată o campanie privind amânarea aplicării prevederilor IDD, rezultatul fiind acela că Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să înainteze un proiect de directivă privind amânarea datei de aplicare a prevederilor Directivei nr. 2016/97. Noua dată propusă pentru aplicarea Directivei nr. 2016/97 este data de 01.10.2018.

În consecință, Comisia a procedat la elaborarea unui proiect de regulament delegat de modificare a celor 2 regulamente delegate publicate, modificarea referindu-se la amânarea aplicării prevederilor Directivei nr. 2016/97  în funcție de data menționată în directiva de modificare a Directivei nr. 2016/97.