• Acasa IDD
    DIRECTIVA (UE) 2018/411 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018, de modificare a Directivei (UE) 2016/97 (IDD) în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre, a fost publicată în Jurnalul Oficial

DIRECTIVA (UE) 2018/411 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018, de modificare a Directivei (UE) 2016/97 (IDD) în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre, a fost publicată în Jurnalul Oficial

Directiva nr. 2018/411 intră  în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial și se aplică cu efect retroactiv de la 23 februarie 2018.  Statele membre ale Uniunii Europene  adoptă și publică până la 1 iulie 2018, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor Directivei nr. 2016/97 și aplică dispozițiile Directivei nr. 2016/97 până cel târziu de la 1 octombrie 2018.

În consecință, Comisia a procedat la elaborarea  Regulamentului delegat (UE) 2018/541 din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora,  modificarea referindu-se la amânarea aplicării prevederilor Directivei nr. 2016/97  în funcție de data menționată în Directiva nr. 2018/411.

Regulamentul delegat nr. 2018/541 a fost publicat în Jurnalul Oficial în data de 6 aprilie 2018 și intră în vigoare în 20 zile de la data publicării.

Data de aplicare a Regulamentelor delegate nr. 2017/2358 și nr. 2017/2359 a fost modificată conform Directivei nr. 2018/411 – până cel târziu de la 1 octombrie 2018.

 

Regulamentele delegate ale Comisiei pot fi regăsite aici:

-    REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/541 AL COMISIEI din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora 

-   REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2358 AL COMISIEI  din 21 septembrie 2017  de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurăr

-   REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2359 AL COMISIEI din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări