• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative

PROIECT Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 22 aprilie 2021 – 21 mai 2021.