Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 18 august 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Supraveghere

Aprobarea retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Zoom Insurance Reinsurance Broker S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II a Registrului intermediarilor principali;

Aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Brokmar Broker de Asigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II a Registrului intermediarilor principali.

C)  Autorizare

Aprobarea domnului Franz Weiler în calitate de membru-Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Franz Weiler în calitate de membru-Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Prodlacta S.A. Brașov;

Aprobarea cererii privind modificarea capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.