Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 1/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament se vor transmite până la data de 09.12.2021 către  reglementari.integrate@asfromania.ro.