• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaționale

PROIECT NORMĂ privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaționale

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 11 februarie 2022 – 12 martie 2022.