Raportul anual privind transparenţa decizională a Autorităţii de Supravegere Financiară - 2021

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prezentăm situaţia privind transparența decizională la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară în anul 2021.

Numărul proiectelor de acte normative supuse procedurii de transparenţă decizională

54

Numărul proiectelor de acte normative în consultare publică dar neadoptate până la finalul anului 2021

11

Numărul de acte normative adoptate în anul 2021*

48

Numărul total al recomandărilor primite în cadrul consultării publice/ dezbaterii publice

795

Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

303

Numărul participanţilor în cadrul consultărilor publice

75

Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative

4

Numărul acţiunilor în justiţie împotriva autorității pentru nerespectarea procedurilor de consultare publică în anul 2021

0

Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora

nu e cazul

Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului

nu e cazul

 

*include și cinci proiecte de acte normative în consultare publică la finalul anului 2020 și adoptate în anul 2021