• ro
  • en

Autoritățile Europene de Supraveghere (ESA) au publicat un document de consultare pe marginea căruia solicită contribuții cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare (RTS)

ESMA a publicat pe site-ul acesteia un anunț prin intermediul căruia informează faptul că Autoritățile Europene de Supraveghere (ESA) au publicat un document de consultare pe marginea căruia solicită contribuții cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare (RTS) privind conținutul, metodologiile și prezentarea informațiilor cu privire la indicatorii de sustenabilitate pentru securitizările simple, transparente și standardizate (STS).
 
Proiectul de RTS propus urmărește:
  • să faciliteze dezvăluirea de către inițiatori a principalelor efecte negative ale activelor finanțate prin securitizări STS asupra factorilor de mediu, sociali și legați de guvernanță;
  • să completeze cadrul de reglementare privind securitizarea, astfel cum a fost modificat de Pachetul legislativ de redresare a piețelor de capital (CMRP);
 Data limită de primire a răspunsurilor pe marginea documentului de consultare este 2 iulie 2022.
 
Toate contribuțiile trebuie trimise online la www.esma.europa.eu, la rubrica „Inputul dumneavoastră - Consultații”. Respondenții sunt invitați să folosească „formularul de răspuns”.
 
Urmare a încheierii perioadei de consultare, proiectul de RTS va fi finalizat și înaintat Comisiei Europene.