Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 26 aprilie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Autorizare

Aprobarea domului Alexandros Sarrigeorgiou pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări Generale S.A.;

Aprobarea domului Alexandros Sarrigeorgiou pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Eurolife FFH Asigurări De Viață S.A.;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. de retragere a autorizației de funcționare din calitatea de societate de administrare a investițiilor, respectiv de retragere a atestatului de înregistrare în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative și de radiere din Registrul public al A.S.F. din cele două calități;

Aprobarea acționarilor semnificativi Electromontaj S.A. și Blue Capital S.R.L. ai societății ABC Insurance S.A.;

Aprobarea conducătorului executiv și a modificării adusă Actului Constitutiv al societății Brussels Broker de Asigurare S.R.L. (numirea unui nou administrator);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Freya Insur Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (structura asociaților, asociat semnificativ);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Inter Broker de Asigurare S.R.L. (completare obiect secundar de activitate, durată societate, etc.) și numirea unui nou conducător executiv;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Mustang Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. referitoare la durata mandatului administratorului;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Ritter.ro - Broker de Asigurare S.R.L. (majorarea capitalului social, modificarea datelor de identificare ale asociaților și a unor articole);

Aprobarea modificărilor aduse conținutului Actului constitutiv al societății Sirius Broker de Asigurare S.R.L. (nou asociat unic ca urmare a vânzării părților sociale, nou asociat indirect semnificativ, încetare mandat director executiv, modificare a duratei de funcționare a societății și a mandatului administratorului/directorului executiv, schimbare sediu social, modificare conținut preambul și al unor articole existente);

Aprobarea modificărilor aduse articolelor 4.1, 6.2 și 12.2 din Actul constitutiv al societății VS Company Broker de Asigurare S.R.L. (sediu social, obiect secundar de activitate, durată mandat administrator);

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro