Anunț ESMA referitor la solicitarea de opinii privind practica de pre-hedging

ESMA a publicat în data de 29 iulie pe site-ul său o solicitare de opinii privind practica denumităpre-hedging”-https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-pre-hedging.

Solicitarea de opinii urmărește să completeze documentul de consultare publicat în contextul revizuirii Regulamentului privind abuzul de piață (MAR) și vizează colectarea informațiilor suplimentare cu privire la pre-hedging. În acest scop, solicitarea de opinii propune o definiție de lucru a pre-hedging-ului, ilustrează argumentele în favoarea și împotriva acestei practici și solicită contribuții cu privire la acest fenomen din perspectiva MAR și MiFID/MiFIR.

ESMA a abordat deja problematica pre-hedging-ului în contextul revizuirii MAR, identificând opinii fundamental divergente cu privire la această practică. Scopul acestui demers este de a promova discuțiile între părțile interesate și de a aduna comentarii suplimentare cu privire la practica de pre-hedging care ar putea ajuta ESMA să elaboreze orientări adecvate.

Părțile interesate – firme de investiții, instituții de credit, formatori de piață, societățile de administrare a investițiilor și orice alți participanți la piață, inclusiv asociații din industrie, investitori instituționali și de retail sau consultanți – sunt invitate să trimită răspunsurile până la data de 30 septembrie 2022, accesând următorul link: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/call-evidence-pre-hedging#registration-form_consultation