2022 - Sancțiuni piață asigurări - reasigurări și intermediari

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat pe parcursul anului 2022 mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața asigurărilor, pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

Decembrie 2022

Societăți de asigurare

Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 309.400 lei, pentru următoarele fapte:

 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare;
 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare;
 • încălcarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

 

Intermediari

Daw Management - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 120.400 lei pentru    încălcarea prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea de credențiale cu drept de emitere în sistemul informatic important unei persoane neautorizate/neînregistrate.

Conducătorul executiv al companiei de brokeraj Daw Management - Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 40 alin. (1), (2), (3) și (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, pentru nerealizarea analizei cerinţelor şi necesităţilor clienţilor şi evaluarea caracterului adecvat şi corespunzător, conform formularului DNT.

Bravo-R Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neutilizarea corectă a contului bancar destinat activității de distribuție.

CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (15) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, pentru netransmiterea la A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activității conducătorului executiv, a numelui și a funcției persoanei respective, precum și a documentelor din care să rezulte data încetării desfășurării activității de către acesta în cadrul companiei de brokeraj.

Fostul conducător executiv al companiei de brokeraj CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționat cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, pentru că nu a notificat A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activității în cadrul companiei de brokeraj.

 

 

Octombrie 2022

Societăți de asigurare

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 422.600 lei pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (7) din Norma 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (1) din aceeași normă. În sarcina societății au fost impuse următoarele măsuri: inventarierea până la data de 31.12.2022 a dosarelor de daune aflate pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect pretențiile formulate de terți împotriva asigurătorului și transmiterea la A.S.F. a situației inventarierii și a măsurilor luate.

Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. - sancționarea dnei. Tanja Blatnik, în calitate de director general al societății, cu amendă în cuantum de 86.100 lei pentru încălcarea prevederilor dispozițiilor art. 37 alin. (7) lit. b) din Legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) pct. (iv) din Norma 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru faptul că la raportările lunare transmise la A.S.F. privind situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată nu s-a asigurat că acestea sunt complete, corecte și corespund realității.

Societatea Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu:

-   avertisment scris pentru constituirea cu întârziere a rezervei de daună pentru două dosare de daună și neactualizarea rezervei de daună avizată pe baza documentelor existente aferente pentru două dosare de daună, fiind încălcate prevederile art. 5. alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 38/2015.

-   avertisment scris pentru neefectuarea analizei cerințelor și necesităților clientului (DNT) pentru două polițe de asigurare, astfel că Societatea nu a respectat prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. alin. (3) din Legea nr. 236/2018.

Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 19.400 lei pentru următoarele fapte:

- pentru un număr de trei polițe societatea nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) și art. 13 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;

- în cazul unei polițe de asigurare nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) și art. 13 alin. (2) din Legea nr. 236/2018.

Groupama Asigurări S.A sancționată cu:

-  amendă în valoare de 90.500 lei pentru plata cu întârziere a despăgubirilor, fiind încălcate astfel prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare;

- amendă în valoare de 10.000 lei pentru că nu a instituit sisteme și structuri prin care să se asigure caracterul adecvat și conform al datelor transmise la A.S.F., fiind astfel încălcate prevederile art. 37 alin. (8) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare şi reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.

Intermediari

Transilvania Broker de Asigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 7.520 lei, pentru următoarele fapte:

-   încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) și art. 11 alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Jurnalului asistenților în brokeraj persoane juridice, a Registrului Intermediarilor Secundari (RIS);

-   încălcarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neradierea, în termenul legal, din Registrul Intermediarilor Secundari (RIS).

Domas Insurance Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.200 lei, pentru următoarele fapte:

-   încălcarea prevederilor art. 10 alin. (8) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nedeținerea unei politici scrise care să prevadă verificarea cerinţelor privind probitatea morală a angajaţilor proprii şi a intermediarilor secundari, pe durata colaborării cu aceştia;

- încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Registrului Intermediarilor Secundari (RIS).

 

Septembrie 2022

Societăți de asigurare

Uniqa Asigurări S.A. – Sancționarea societății cu amendă în valoare de 45.600 lei pentru neprezentarea de documente echipei de control, confrom OUG 93/2013.

Uniqa Asigurări S.A. - Sancționarea societății cu amendă în valoare de 31.900 lei pentru constituirea necorespunzătoare a rezervei tehnice conform regimului național.

Intermediari

Romeuro Insurance Consulting-Broker de Asigurare S.R.L. - Sancționarea societății cu avertisment scris pentru efectuarea de modificări ale actului constitutiv al companiei de brokeraj fără aprobarea A.S.F. (schimbarea sediului social).

 

August 2022

Societăți de asigurare

 • Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. - societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.023.200 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare. În sarcina societății au fost impuse următoarele măsuri: în termen de 3 luni de la data primirii deciziei, societatea va raporta modul de implementare a măsurilor luate privind guvernanța activităţii investiţionale, precum și modul în care a ținut cont de recomandările echipei de control cuprinse în procesul verbal.  De asemenea,  societatea a fost sancționată și cu amendă în cuantum de 333.373 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară cu modificările și completările ulterioare.
 • Allianz-Țiriac Asigurări S.A. - societatea a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 cu privire la netransmiterea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2021 în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar.
 • BRD Asigurări de Viață S.A. - societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 129.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul neactualizării în termenul legal a procedurilor și politicilor interne referitoare la implementarea legii anterior menționată.
 • Grawe România Asigurare S.A. - Societatea a fost sancționată cu avertisment scris pentru plata cu întârziere a despăgubirilor cuvenite în cazul a 3 dosare de daună, respectiv pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Iulie 2022

Societăți de asigurare

 • ABC Asigurări - sancționarea societății cu amendă în cuantum de 314.700 lei pentru:  
  • nesepararea atribuțiilor realizate efectiv de funcțiile cheie instituite la nivelul societății;
  • funcționarea necorespunzătoare și inadecvarea mecanismelor de control intern al societății cu privire la activitatea de subscriere, în cadrul sistemului de guvernanță corporativă.

Sancționarea membrilor Consiliului de Administrație (CA) cu amendă, pentru fiecare membru, în cuantum de 11.700 lei  pentru delegarea de competențe ale CA către Comitetul de Management al Riscurilor:

  • Hristofor Mircea Florin - Președinte CA
  • Pascu Florin - membru CA
  • Fundeanu Mihaita Petrus - membru CA
  • Podolau Florea - membru CA
  • Radu Ioan - membru CA
  • Bindileu Elena Silvia - membru CA
  • Timofti Emil - membru CA
 • Euroins - Sancționarea cu amendă în cuantum de 125.400 lei a directorului general al societății, Tanja Blatnik, pentru netransmiterea la termen a situațiilor financiare anuale aferente anului 2021.

 

Intermediari

 • One Insurance Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. - Sancționarea cu avertisment scris pentru efectuarea de modificări ale actului contitutiv al companiei de brokeraj fără aprobarea A.S.F. (respectiv prelungire mandat administrator pe 10 ani și schimbare sediu social).
 • Best AS Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. - Sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectarea art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 19/12.01.2022 (respectiv netransmitere la A.S.F., în termen de 90 de zile, a documentației complete privind numirea unui nou conducător executiv).

 

Iunie 2022

Societăți de asigurare

 • Groupama Asigurări S.A. - Sancționarea cu avertisment scris pentru nerespectarea anumitor prevederi ale Legii 132/2017.
 • Onix Asigurări S.A. - Sancționarea cu avertisment scris pentru utilizarea unor metodologii de calcul al rezervelor tehnice Solvabilitate 2 necorespunzătoare.
 • Omniasig Vienna Insurance Group S.A. - Sancționarea cu avertisment scris pentru nerespectarea anumitor prevederi ale Legii 132/2017.

 

Intermediari

 • Daw Managment Broker de Asigurare S.R.L. - sancționarea cu amendă în cuantum de 75.244 de lei, întrucât entitatea controlată nu asigură jurnalizarea, monitorizarea și arhivarea, în conformitate cu reglementările specifice în materie, nefiind respectate prevederile art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.
 • Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. - sancționarea cu avertisment scris întrucât societatea nu a respectat termenul legal de transmitere la A.S.F. a dovezii de înregistrare la O.N.R.C. a modificărilor aduse conducerii administrative a companiei de brokeraj, aprobată de A.S.F.
 • Contract Asig Broker de Asigurare S.R.L. - sancționarea cu avertisment scris întrucât societatea a modificat actul constitutiv privind schimbarea sediului social fără aprobarea A.S.F.

 

Mai 2022

Societăți de asigurare

 • Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. - sancționarea cu amendă în cuantum de 419.900 lei pentru efectuarea cu întâriziere a plăților dosarelor de daună și neachitare penalităților de întârziere.

 

Intermediari

 • Mercedes – Benz Insurance Broker S.R.L. – sancționarea cu amendă în cuantum de 5.791 de lei, întrucât compania de brokeraj nu a avut implementată autentificarea în doi factori, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.
 • Renomia - SRBA Insurance Broker S.R.L. – sancționarea cu amendă în cuantum de 7.897 de lei, întrucât compania de brokeraj nu a avut implementată autentificarea în doi factori, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.
 • Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. – sancționarea cu amendă în cuantum de 9.270 de lei, întrucât societatea nu a asigurat îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește monitorizarea în vederea asigurării controlului asupra accesului utilizatorilor.
 • Safety Broker de Asigurare S.A. - sancționarea cu amendă în cuantum de 18.477 de lei, întrucât societatea nu a asigurat îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la jurnalizarea, monitorizarea, în conformitate cu reglementările specifice în materie, pentru a asigura controlul asupra accesului utilizatorilor, a locului de unde are loc accesul și a datelor accesate, inclusiv a celor cu caracter personal.
 • Inter Broker de Asigurare S.R.L. sancționarea cu amendă în cuantum de 117.996 lei, întrucât compania de brokeraj nu a asigurat utilizarea de credenţiale personalizate doar de către personalul autorizat/înregistrat, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.
 • Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. – sancționarea cu avertisment scris, întrucât societatea nu a respectat termenul legal de transmitere a modificărilor actului de identitate al administratorului companiei de brokeraj.
 • Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. - sancționarea cu avertisment scris, întrucât societatea a modificat actul constitutiv fără aprobarea A.S.F.

 

Aprilie 2022

Societăți de asigurare

 • Asito Kapital S.A. – Sancționarea cu avertisment scris pentru lipsa unei evidențe adecvate și ordonate a documentelor aferente polițelor de garanții.

 

Intermediari

 • Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. - Sancționarea cu avertisment scris pentru faptul că nu a fost respectat termenul de transmitere către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificărilor actului de identitate al administratorului companiei de brokeraj.
 • Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. - Sancționarea cu avertisment scris pentru modificări ale Actului constitutiv al companiei de brokeraj privind schimbarea structurii asociaților și numirea de noi administratori fără aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Martie 2022

Societăți de asigurare

 • Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. – sancționarea societății cu amendă în valoare de 2.398.700 de lei pentru înregistrare fonduri neconforme și cu amendă cumulată în valoare de 652.100 de lei pentru neprezentarea tuturor documentelor solicitate de echipa de control, plata cu întârziere a despăgubirilor RCA, neplată penalități, constatare daune RCA cu întârziere și subevaluare rezervă de daună avizată.
 • Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. – sancționarea doamnei Tanja Blatnik, CEO Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., cu amendă în valoare de 98.500 de lei pentru transmitere raportări neconforme.
 • Groupama Asigurări S.A. – sancționarea societății cu avertisment și amendă în valoare de 62.900 de lei pentru plata cu întârziere a despăgubirilor RCA, neplată penalități și constatare daune RCA cu întârziere.

 

Intermediari

 • Transilvania Broker de Asigurare S.A. – sancționarea societății cu avertisment scris pentru faptul că informațiile/datele înscrise în contractul de asigurare sunt incorecte și neclare.
 • Aon România Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. - sancționarea societății cu amendă în valoare de 13.076 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind pregătirea profesională a conducătorului executiv, nemenținerea și neactualizarea registrelor proprii.

 

Februarie 2022

Societăți de asigurare

 • Grawe Romania Asigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 74.500 lei, în principal pentru plata cu întârziere a despăgubirilor RCA și pentru neplata penalităților aferente. Sancțiunea a fost aplicată societății ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat ce a vizat perioada 31.10.2021 – 02.12.2021 și a avut ca tematică verificarea, în cadrul fluxului zilnic de soluționare a dosarelor de daună RCA, a respectării obligațiilor asigurătorilor instituite prin Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudiciile produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie și Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.
 • Omniasig VIG S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea unor cerințe prevăzute de Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări. Sancțiunea a fost aplicată societății ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic ce a vizat perioada 01.06.2020 – 30.06.2021 și a avut ca tematică:
  • Verificarea cerințelor de supraveghere și guvernanță a produselor de asigurare de sănătate;
  • Verificarea respectării cerințelor legale privind informarea și consultanța acordată clienților în cazul asigurărilor de sănătate;
  • Verificarea procesului de subscriere a contractelor de asigurări de sănătate;
  • Verificarea modului de instrumentare a dosarelor de daună pentru clasa de asigurări de sănătate.

 

Ianuarie 2022

Intermediari

 • Sancționarea companiei de brokeraj Best AS Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., cu interzicerea temporară a exercitării activității de distribuție, până la data propunerii unei noi persoane pentru ocuparea postului vacant de conducător executiv și transmiterea documentației complete în vederea aprobării acesteia de către A.S.F., conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare.