Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna februarie 2023

București, 7 martie 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna februarie a anului 2023, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

Transilvania Investments Alliance S.A. - ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancțiuni/măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a Transilvania Investments Alliance S.A.;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a domnului Marius Petre Nicoară, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a domnului Radu Momanu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a domnului Paul George Prodan, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a domnului Patrițiu Abrudan, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.800 lei a domnului Radu Claudiu Roșca, în calitate de membru al Directoratului;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.600 lei a doamnei Camelia Ene în calitate de secretar al Consiliului de Supraveghere;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.800 lei a domnului Tony-Cristian Răduță-Gib, în calitate de membru al Directoratului;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 3.200 lei a domnului Sorin Rădulescu, în calitate de Șef Departament Administrare Portofoliu;
 • atenționarea domnului Theo-Dorian Buftea, în calitate de membru al Directoratului;
 • atenționarea domnului Mircea Radus, în calitate de Șef Departament Administrativ;
 • atenționarea domnului Dragoș Călin, în calitate de Șef Departament Juridic.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/situații identificate și mitigarea unor riscuri.

Principalele deficiențe constatate au vizat aspecte privind nerespectarea cadrului procedural intern, precum și gestionarea riscurilor operaționale aferente sistemelor informatice.

BRD - Groupe Societe Generale S.A. – ca urmare a analizei tranzacțiilor efectuate de domnul Vigroux Jean Pierre Georges, membru CA al emitentului BRD, a căror notificare s-a realizat de către titularul obligației ulterior termenului de 3 zile lucrătoare de la efectuarea acestora prevăzut de art. 19 (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, domnul Vigroux Jean Pierre Georges a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.200 lei.

 

SSIF Blue Rock Financial Services S.A. – ca urmare a nepublicării printr-un APA (Approved Publication Arrangement), în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, a tranzacției de vânzare de tip OTC efectuată cu acțiuni tranzacționate într-un loc de tranzacționare, au fost dispuse următoarele sancțiuni/măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a SSIF Blue Rock Financial Services S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a domnului Ilie Corneliu Gabriel, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul SSIF Blue Rock Financial Services S.A.

 

SSIF IFB Finwest S.A. – ca urmare a nepublicării printr-un APA (Approved Publication Arrangement), în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare, a tranzacțiilor de vânzare de tip OTC efectuate cu acțiuni tranzacționate într-un loc de tranzacționare au fost dispuse următoarele sancțiuni/măsuri:

 • de sancționare cu avertisment a SSIF IFB Finwest S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a domnului Cătălin Dobrescu, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul SSIF IFB Finwest S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a domnului Lucian Codrin Berar, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul SSIF IFB Finwest S.A.

 

ASIGURĂRI

Omniasig Vienna Insurance Group S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru următoarele fapte: încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Generali România Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă de 54.000 lei pentru următoarele fapte: încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) și (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Prestige Insurance Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, prin netransmiterea în termenul legal la A.S.F. a modificării cărții de identitate a conducătorului executiv.

 

PENSII PRIVATE

Raiffeisen Bank S.A., în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii administrate privat a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în fluxurile de lucru aferente activității de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat.

Domnul  Virgiliu Pompiliu Ichim, în calitate de Director general al societății Allianz Țiriac Pensii Private S.A.F.P.P. S.A. a fost sancționat cu avertisment scris și cu amendă contravențională în cuantum de 5.100 de lei, pentru deficiențele operaționale identificate în activitatea desfășurată pentru fondurile de pensii private administrate.

Doamna Oana Viorica Velicu, în calitate de Director general al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 9.100 lei și avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

Doamna Dorina-Maria Coșbuc-Ionescu, în calitate de persoană care a asigurat interimatul funcției de control intern din cadrul NN Asigurări de Viață S.A. în perioada 07.06.2021 – 31.03.2022 a fost sancționată cu avertisment scris pentru urmărirea în mod necorespunzător a modului de implementare a măsurilor dispuse în sarcina NN Asigurări de Viață S.A.

Doamna Georgiana-Mioara Dumitrache în calitate de persoană care a asigurat interimatul funcției de control intern din cadrul NN Asigurări de Viață S.A. în perioada 01.04.2022 – 19.08.2022 a fost sancționată cu avertisment scris pentru urmărirea în mod necorespunzător a modului de implementare a măsurilor dispuse în sarcina NN Asigurări de Viață S.A.

Doamna Andreea Marina Pipernea, în calitate de Director general al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

Doamna Lavinia Florina Mirancea, în calitate de Director general adjunct al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.