EBA, ESMA și EIOPA - ESAs au publicat Raportul Comitetului Comun, pentru primăvara anului 2023, privind riscurile și vulnerabilitățile din sistemul financiar al UE

Conform raportului publicat, piețele financiare din Uniunea Europeană au rămas în general stabile, în pofida mediului macroeconomic dificil și a recentelor presiuni de pe piață în sectorul bancar, iar cele trei autorități fac apel la autoritățile naționale de supraveghere, la instituțiile financiare și la participanții pe piață să rămână vigilenți în fața riscurilor tot mai mari.

În a doua jumătate a anului 2022 s-a înregistrat o înrăutățire a mediului macroeconomic din cauza inflației ridicate și a înăspririi condițiilor financiare, iar perspectivele economice rămân incerte. Deși previziunile de creștere recente nu mai indică o recesiune profundă, iar inflația dă semne de temperare, creșterea prețurilor ar putea rămâne ridicată pentru mai mult timp decât se preconiza anterior. Presiunea recentă exercitată de piață asupra băncilor ca urmare a prăbușirii câtorva bănci de dimensiuni medii din Statele Unite și a fuziunii de urgență dintre Credit Suisse, aflată în dificultate, și Union Bank of Switzerland (UBS) a scos în evidență incertitudinea ridicată și continuă a pieței, sensibilitatea sistemului financiar european la șocuri exogene și riscurile potențiale legate de sfârșitul a peste un deceniu de rate ale dobânzii foarte scăzute. Prețurile activelor au fost foarte volatile în ultimele luni, iar lichiditatea din piață a fost fragilă.

Mișcările bruște ale prețurilor au declanșat apeluri în marjă considerabile și au pus unii participanți pe piață sub presiune de lichiditate, în special societățile nefinanciare și instituțiile financiare nebancare. Nivelurile ridicate de incertitudine și dezechilibrele în ceea ce privește cererea și oferta de lichiditate reprezintă o piedică în calea rezistenței sistemului financiar la noi șocuri externe. În plus față de aceste riscuri, tensiunile geopolitice, amenințările de mediu și creșterea frecvenței și a gradului de sofisticare a atacurilor cibernetice complică și mai mult riscurile.

Pe fondul acestor riscuri și vulnerabilități, Comitetul Comun sfătuiește autoritățile naționale de supraveghere, instituțiile financiare și participanții la piață să întreprindă următoarele acțiuni:

  • instituțiile financiare și Autoritățile de Supraveghere ar trebui să rămână pregătite pentru o eventuală deteriorare a calității activelor financiare precum și monitorizarea eventualelor pierderi ale provizioanelor constituite pentru împrumuturile acordate;
  • o atentă monitorizare în ceea ce privește gestionarea riscului de lichiditate, determinat de evaluarea activelor ca urmarea a creșterii ratei dobanzillor;
  • monitorizarea riscurilor de lichiditate care decurg din investistii cu efect de levier precum și din tranzacționarea instrumentelor derivate;
  • instituțiile financiare și autoritățile de supraveghere ar trebui să fie conștiente de riscul inflației și să monitorizeze îndeaproape impactul acestuia. Inflația poate afecta instituțiile financiare nu numai prin creșterea costurilor, ci și prin impactul asupra evaluărilor și calității activelor;
  • pentru menținerea stabilității capitalului, instituțiile bancare ar trebui să urmeze politici prudente de distribuție a acestuia,răscumpărare sau bonusuri, pe fondul unei perspective macroeconomice incerte;
  • menținerea unui cadru de reglementare solid pentru instituțiile financiare, inclusiv prin implementarea fidelă a finalizării Basel III în UE, actualizarea permenantă a standardelor internaționale;
  • se așteaptă ca instituțiile financiare să depună eforturi suplimentare în ceea ce privește gestionarea riscurilor climatice, în general riscurilor ESG, deoarece acestea pot deveni devin o sursă de risc financiar în bilanțurile contabile;
  • instituțiile financiare trebuie să dispună de capacitatea de a asigura securitatea informatică, să reducă la minim frecvența și impactul incidentelor cibernetice;
  • necesitatea reglementării sectorului cripto-activelor.

Documentul integral poate fi consultat la adresa: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-call-vigilance-face-mounting-financial-risks