Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 3 mai 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Notificarea ESMA referitoare la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT;

Proiectul de Regulament privind neaplicarea temporară a cotei asupra veniturilor din activitatea de distribuție aferentă asigurărilor de răspundere civilă auto (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B) Autorizare

Aprobarea domnului Călin-Rareș Matei în funcția de Director general la societatea Groupama Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Robert Grigore pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Signal Iduna Asigurări S.A.;

Autorizarea doamnei Lavinia-Florina Mirancea în calitate de înlocuitor al Directorului general, membru al conducerii executive a NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (noi date de identificare ale asociatului direct semnificativ și modificarea duratei societății);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Master Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (înregistrarea noilor date de identificare ale asociatului unic, modificarea duratei societății și a perioadei mandatului de administrator, actualizarea actului constitutiv).

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.