Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna aprilie 2023

București, 4 mai 2023 - În luna aprilie a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 566/2/2022

 

Prin Hotărârea nr. 196/5.04.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

 

Soluția pe scurt:

„Constată perimarea cererii de chemare în judecată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunțare.”

 

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de reclamanta S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. de anulare a Deciziei A.S.F. nr. 2/5.01.2022 de restrângere a activității S.S.I.F. pentru o perioadă de 90 de zile, (care a fost modificată, ulterior, la 180 de zile) și obligarea pârâtei A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de judecata dosarului.

 

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/33/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000404307&id_inst=33

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6939/2/2022

 

Prin Hotărârea nr. 669/21.04.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Oancea Daniel, în calitate de director general al Societății IOR S.A.

 

Soluția pe scurt:

 

„Respinge excepția tardivității, ca neîntemeiată. Respinge acțiunea ca neîntemeiată.

Cu recurs în teren de 15 zile de la comunicare (...)”

 

Obiectul cauzei: acțiunea prin care se solicită anularea în tot a Deciziei A.S.F. nr. 1174/25.08.2022, prin care reclamantul a fost sancționat cu avertisment, în calitate de director general al Societății IOR S.A, astfel cum a fost rectificată prin Decizia A.S.F. nr. 1249/13.09.2022.

 

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000413504&id_inst=2

 

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2670/2/2023

 

Prin Încheierea finală (dezînvestire) a pronunțat o soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantele Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. și Euroins Insurance Group AD.

 

Soluția pe scurt:

 

„Admite excepţia inadmisibilității cererii de suspendare provizorie a efectelor executorii ale actelor administrative, excepție invocată de instanță din oficiu. Respinge cererea de suspendare provizorie a efectelor executorii ale actelor administrative, ca inadmisibilă. În baza art. 1064 alin. (4) C.pr.civ., dispune restituirea cauțiunii depuse de reclamante, în cuantum de 1.000 de lei, consemnată cu recipisa de consemnare nr. 209078503/1/20.04.2023 emisă de CEC Bank S.A.-Sucursala Victoria.

Fără cale de atac.”

 

Obiectul cauzei: cerere de suspendare provizorie a Deciziei A.S.F. nr. 262/17.03.2023 (prin care s-a dispus retragerea autorizației de funcționare a Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii de faliment împotriva acesteia) până la soluționarea cererii de suspendare care face obiectul dosarului nr. 2441/2/2023.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000421225&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2441/2/2023

 

Prin Hotărârea nr. 745/27.04.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantele Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. și Euroins Insurance Group AD.

 

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare (...)”

 

Obiectul cauzei: (i) suspendarea Deciziei A.S.F. nr. 262/17.03.2023 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii de faliment împotriva acesteia, a Deciziei A.S.F. nr.  264/17.03.2023 privind desemnarea Fondului de garantare a asiguraților în calitate de administrator interimar la S.A.R. Euroins S.A., ca act subsecvent, precum și a oricăror acte și operațiuni subsecvente;

(ii) obligarea A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată.

 

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000420887&id_inst=2

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.