Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 24 mai 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)   Reglementare

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile și metodologiile comune referitoare la procesul de supraveghere și evaluare a contrapărților centrale (CPC) în temeiul articolului 21 din EMIR (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind exercițiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare și a diferenței de remunerare între femei și bărbați în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/07) - proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile;

Proiectul de Regulament privind stabilirea pragurilor în aplicarea art. 3 din Regulamentul (UE) 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE, precum și privind aplicarea Ghidului ESMA privind formularele, formatele și modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieței bazate pe DLT (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Regulamentul privind neaplicarea temporară a cotei asupra veniturilor din activitatea de distribuție aferentă asigurărilor de răspundere civilă auto (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)   Autorizare

Autorizarea doamnei Maria-Luiza Ionescu în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea prospectului alcătuit din documente distincte, aferent ofertei publice primare de vânzare obligațiuni emise de Bittnet Systems S.A., derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Metalica S.A. Oradea;

Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Proasig Broker de Asigurare S.R.L., ca urmare a completării obiectului de activitate secundară;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.