Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 9 august 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

      A. Reglementare

Norma pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

     B. Autorizare

Aprobarea solicitării SSIF Finaco Securities S.A. de autorizare în calitate de membri ai Consiliului de Administrație a domnilor Paul Dan-Viorel, Goldberger Ioan-Nicolae și Iacob Cristian-Gheorghe, ca urmare a reconfirmării mandatelor;      

Aprobarea doamnei Monica Spătaru pentru un nou mandat de Vicepreședinte al Directoratului, la societatea Grawe România Asigurare S.A.;  

Aprobarea domnului Cristian Voicu pentru un nou mandat de membru al Directoratului, la societatea Grawe România Asigurare S.A.;       

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF Bet Patria-Tradeville și de aprobare a ridicării limitei de deținere până la maximum 35% pentru un singur emitent;       

Aprobarea transferului de portofoliu de la Signal Iduna Asigurări de Viață S.A. la Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A., aprobarea fuziunii prin absorbție, precum și aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. ca urmare a majorării capitalului social și aprobarea retragerii autorizației de funcționare a societății Signal Iduna Asigurări de Viață S.A., produse ca efecte ale fuziunii prin absorbție;

Aprobarea reducerii capitalului social la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;    

Aprobarea cererii privind autorizarea modificării Actului constitutiv al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., ca urmare a schimbării acționarilor societății;   

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;   

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.; 

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A. 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.