Decizii de sancționare și alte măsuri adoptate de Consiliul A.S.F. în luna august 2023

București, 18 septembrie 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna august a anului 2023, mai multe decizii de sancționare, precum și o serie de măsuri aplicabile unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

 

Chronostyle Internațional S.A.

Sancționarea cu avertisment a societății Chronostyle Internațional S.A. pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Concas S.A.

Sancționarea cu avertisment a societății Concas S.A. pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

VES S.A.

  • Sancționarea cu avertisment a societății VES S.A. pentru nerespectarea de a întocmi și publica, în termenul legal, Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022, în formatul de raportare electronic unic.
  • Instituirea în sarcina societății VES S.A. a obligației de a dispune măsurile necesare în vederea întocmirii și asigurării publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului 2022, cu respectarea formatului de raportare electronic unic.

 

Electroageș S.A.

  • Sancționarea cu avertisment a societății Electroageș S.A. pentru nerespectarea obligației de a întocmi și publica, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul financiar anual în formă consolidată, aferent exercițiului financiar 2022, care cuprinde situațiile financiare în formatul unic european de raportare electronică (ESEF), auditate de un auditor financiar.
  • Suspendarea, pe durata desfășurării AGEA Electroargeș S.A., convocată pentru data de 16/17.08.2023, a exercitării drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investment Constantin SRL, care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

 

Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

Sancționarea cu amendă în valoare de 22.600 lei a societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A. pentru nerespectarea obligației de a întocmi, publica și transmite la A.S.F. și operatorul de sistem, în termenul legal (cel târziu 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar), Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022.

 

Inox S.A.

Sancționarea cu amendă în valoare de 15.000 lei a societății Inox S.A. pentru nerespectarea obligației de a întocmi și publica, în termenul legal, rapoartele financiare pentru anii 2022 și 2021, care să cuprindă și raportul auditorului independent.

 

OTP Asset Management S.A.I. S.A.

Sancționarea cu avertisment a societății OTP Asset Management S.A.I. S.A., având în vedere identificarea unor aspecte operaționale referitoare la depășirea, în cazul unui fond de investiții administrat de S.A.I., a limitei investiționale de 20% în depozite constituite la aceeași entitate, după expirarea perioadei de exceptare de 6 luni de la data autorizării fondului.

 

Banca Comercială Română S.A. – intermediar instituție de credit

Instituirea în sarcina societății a unui plan de măsuri, cu rol de prevenire sau corectare a unor situații potențial generatoare de deficiențe și de optimizare a activității. Principalele situații identificate au vizat aspecte operaționale/organizatorice referitoare la evidența operațiunilor și interacțiunea directă cu clienții.

 

S.A.I. Globinvest S.A.

Atenționarea societății S.A.I. Globinvest S.A. pentru nerespectarea obligației de a supune autorizării A.S.F. anterior înregistrării la O.N.R.C. a modificării componenței Consiliului de Administrație al S.A.I.

 

UCM Reșița S.A.

Sancționarea cu amendă în cuantum de 72.800 lei a societății ICESA S.A., în calitate de acționar al emitentului UCM Reșița S.A., pentru nerespectarea obligației de a derula o ofertă publică de preluare obligatorie.

 

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

 

Fast Brokers - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 21.800 lei pentru următoarele fapte: nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) și (2), art. 13 alin. (1) lit. a), b), d) și e) și art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, precum și art. 38 și 40 din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

Fairway Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 17.900 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. (7) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.

 

Freya Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea termenului pentru îndeplinirea obligației instituite la art. 22 alin. (13) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări.

 

PENSII PRIVATE

 

Banca Transilvania S.A., în calitate de intermediar de pensii private, a fost atenționată pentru erori operaționale privind fluxurile de lucru aferente activității de marketing al fondurilor de pensii private.