Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 10 octombrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

 

A)  Reglementare

Instrucțiune pentru aplicarea Ghidului privind utilizarea soluțiilor de înregistrare la distanță a clienților în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849 (instrucțiunea va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Petros Papanikolaou pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Allianz-Țiriac Asigurări S.A.;

Aprobarea solicitării SAI Broker S.A. de prelungire cu doi ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar JPA Audit & Consultanță S.R.L. pentru situațiile financiare ale societății aferente anilor 2024 și 2025;

Aprobarea prospectului simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Socep S.A. Constanța;

Aprobarea modificărilor aduse preambulului și articolului 18.3 din Actul constitutiv al societății Brussels Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Olsa Re Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ, structura asociaților, schimbarea duratei mandatului administratorului);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Westaco Broker de Asigurare S.R.L. (numire în funcția de administrator);

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.