Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 9 ianuarie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Autorizare

Aprobarea solicitării S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Robert-Iulian Dănilă în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății;

Aprobarea solicitării Transilvania Investments Alliance S.A. de autorizare a modificării condițiilor semnificative ca urmare a numirii domnului Mihai Buliga în calitate de membru al Directoratului societății;

Aprobarea doamnei Felicia-Victoria Popovici în calitate de director al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Sira S.A. de autorizare a domnului George-Mircea Matei în funcția-cheie de ofițer de conformitate;

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de societatea Electromontaj S.A. și societatea Blue Capital S.A. pentru dobândirea unor participații calificate la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A., precum și avizarea modificării Actului constitutiv al ABC Asigurări Reasigurări S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea modificării Statutului Fondului de compensare a investitorilor;

Aprobarea solicitării Nova Vision Investments AFIA S.A. de retragere a autorizației de funcționare a Fondului de investiții alternative Nova Protect Fond și radierea acestuia din Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea cheilor de repartizare a elementelor de activ și de pasiv, de venituri și de cheltuieli care nu pot fi alocate direct activității de asigurări generale, respectiv activității de asigurări de viață la societatea Groupama Asigurări S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.