2024 - Sancțiuni piață asigurări - reasigurări și intermediari

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară adoptă pe parcursul anului 2024 decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața asigurărilor, precum și o serie de măsuri aplicabile acestora, pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

Mai 2024

Intermediari

YORK BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări (Decizia nr. 460/15.05.2024)

ATLANTIC BROKER GROUP - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (15) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări (Decizia nr. 478/20.05.2024)

Domnul Urcan Remus Adrian, fost conducător executiv al companiei de brokeraj ATLANTIC BROKER GROUP -  BROKER DE ASIGURARE S.R.L., a fost sancționat cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (14) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări. (Decizia nr. 480/20.05.2024)

RITTER.RO - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (13) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări. (Decizia nr. 487/23.05.2024)

INTERBUG INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări. (Decizia nr. 503/27.05.2024)

TOP - INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 11.600 lei (Decizia nr. 502/27.05.2024) pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (6) alin. a), pct. (i)-(iii) din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) alin. a) din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) alin. a) - lit. e) din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) lit. a) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. e) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (3) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2), lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Aprilie 2024

Intermediari

 

Fast Brokers - Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. a fost sancționată (prin Decizia nr. 328/29.03.2024*, rectificată prin Decizia nr. 369/17.04.2024) cu amendă și retragerea autorizației de funcționare pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (3) lit. a) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (7) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 12 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 12 alin. (6) lit. a) pct. i) din legea anterior menționată;
 • nerespectarea prevederilor 13 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 3 alin. (7) cu luarea în considerare a prevederilor art. 3 alin. (8) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 34 alin. (2) și alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 9 alin. (4) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 22 alin. (1) și (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 11 alin. (14) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.

 

Decizia A.S.F. nr. 328/29.03.2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 /30.04.2024, a fost contestată în instanță, formând obiectul Dosarului nr. 2612/2/2024  vezi portaljust.ro . Prin acțiunea introdusă, reclamanta solicită, în principal, suspendarea și anularea Deciziei A.S.F. nr. 328/29.03.2024.

 -----------------------------------

 

Otto Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Safety Broker de Asigurare S.A. a fost sancționată cu amendă pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

RCI Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Porsche Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor 11 alin. (1) din Legea nr. 236/2018, coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) și ale art. 22 alin. (1) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor 4 alin. (5) lit. b) din Norma ASF nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, faptă menținută și la art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurăriraportate la prevederile 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 16 alin. (2) lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 16 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 10 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor 9 alin. (1) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancțiunilor internaționale puse în aplicare prin Ordinul CSA nr. 13/2009 (în vigoare până la data de 01.01.2021), faptă prevăzută și de art. 9 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de către ASF și entitățile reglementate de aceasta.

***

 

Martie 2024

Intermediari

Daw Management Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 13.900 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) pct. iii) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.

 ***

 

Februarie 2024

Intermediari

Asigest Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (13) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Artimm General Asig Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (13) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Top Insurance Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Consultant A.A. – Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 27.300 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) raportat la Anexa 2 lit. B pct. 2 din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) raportat la Anexa 2 lit. F pct. 2 din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 48 lit. c) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Ianuarie 2024

Intermediari

Impuls Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Wilson Insurance Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 49.600 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), b), d) și e) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art.16 alin. (2) lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea unui plan de măsuri în sarcina companiei de brokeraj Wilson Insurance Broker de Asigurare S.R.L. privind remedierea unor deficiențe constatate din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.