Evoluția pieței de asigurări în anul 2023

Bucureşti, 2 aprilie 2024 – Societățile de asigurare, autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au subscris în anul 2023 prime brute subscrise (PBS) în valoare de aproximativ 18,2 miliarde de lei, în creștere cu 10% față de anul precedent.

Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 84% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF, menținându-se la un nivel similar cu cel înregistrat în anul 2022. Valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale a crescut cu aproximativ 10% în 2023 comparativ cu 2022, în timp ce valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață a înregistrat un avans de 12%.

La nivelul întregii piețe, ratele de solvabilitate (rata SCR – cerințele necesarului de capital de solvabilitate, respectiv MCR – cerințele minime de capital) au fost supraunitare la finalul lunii decembrie 2023. Așadar, raportul dintre fondurile proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate și cerința de capital de solvabilitate (rata SCR) la nivelul pieței asigurărilor a fost de 168%, în timp ce rata MCR a fost 368%.

La sfârșitul anului 2023 activau pe piața asigurărilor 25 de societăți de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, dintre care 13 au practicat numai activitatea de asigurări generale (AG), 6 au practicat numai activitate de asigurări de viață (AV) și 6 au practicat activitate compozită.

Prime brute subscrise AG+AV

Primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale s-au ridicat, în anul 2023, la aproximativ 15,2 miliarde de lei, în creștere cu 10% față de anul precedent, iar PBS aferente asigurărilor de viață (AV) au însumat aproximativ 3 miliarde de lei, cu 12% mai mult comparativ cu 2022.   

Indemnizații brute plătite (AG+AV)

Societățile de asigurare au raportat în 2023 indemnizații brute plătite – IBP (excluzând sumele plătite de Fondul de Garantare a Asiguraților), cumulat pentru cele două categorii de asigurări (AG+AV), în sumă de aproximativ 7,71 miliarde de lei.

Din această sumă, 6,28 miliarde de lei reprezintă IBP pentru contractele de asigurări generale (peste 81%), în creștere cu aproximativ 1% față de anul 2022. Pentru segmentul asigurărilor de viață, asigurătorii au raportat sume plătite pentru indemnizații brute, maturități și răscumpărări totale și parțiale în valoare de 1,43 miliarde de lei, în scădere cu aproximativ 8% comparativ cu anul precedent.

Rata daunei

Rata combinată a daunei, calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale, s-a situat, la finalul anului 2023, la o valoare de aproximativ 89,4%, în scădere comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2022, când a fost de 91,5%.

Piața RCA

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF s-a situat la aproximativ 7,9 miliarde de lei în anul 2023, restul până la totalul clasei A10 (8,01 miliarde de lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș și asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE, în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Comparativ cu anul precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu aproximativ 6%. Dacă includem și activitatea derulată de sucursale, volumul primelor brute subscrise în 2023 s-a situat la circa 9,3 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 16% față de volumul subscrierilor aferente anului 2022 (aproximativ 8 miliarde de lei, inclusiv sucursale).

Cele mai mari ponderi au fost deținute în 2023 de polițele cu o valabilitate de 12 luni (aproximativ 86%), respectiv o lună (8%) și 6 luni (4%).

Pe ansamblul întregii piețe, la 31 decembrie 2023, prima medie RCA anualizată s-a situat în jurul valorii de 1.219 lei, în creștere cu 7% comparativ cu anul 2022.

În anul 2023, societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au efectuat plăți în valoare de aproximativ 3,1 miliarde de lei pentru circa 292.000 de dosare de daună, rezultând o daună medie de 10.750 de lei, în creștere cu 8% comparativ cu anul precedent.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în anul 2023 s-a situat la aproximativ 76.741 de lei (în scădere cu peste 11% față de 2022), iar cea plătită pentru daune materiale la 8.867 de lei (în creștere cu peste 8% comparativ cu 2022). 

În anul 2023, asigurătorii RCA, autorizați și supravegheați de ASF, au încheiat un număr de 491.230 de clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 90.093.462 de lei. La 31 decembrie 2023 erau în vigoare 472.243 de clauze de decontare directă.

Raportul privind evoluția pieței de asigurări din România în anul 2023 poate fi consultat AICI.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.