Evoluția sistemului de pensii private în anul 2023

Bucureşti, 2 aprilie 2024 – Piața pensiilor private din România a ajuns, la finalul anului 2023, la active totale în valoare de 131,5 miliarde de lei, în creștere cu 31,4% comparativ cu sfârșitul anului precedent.

Ca pondere în PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au înregistrat un nivel de aproximativ 8,5% la finalul lunii decembrie 2023, marcând o evoluție pozitivă de-a lungul ultimilor ani. În ultimul trimestru din 2023, dar și pe ansamblul întregului an, volatilitatea activelor unitare nete ale fondurilor de pensii private a fost una moderată, fără șocuri pe termen scurt.

Fondurile de pensii private reprezintă investitori instituționali care sprijină, în principal, economia locală, având totodată un rol de factor de echilibru și de stabilitate pentru piața financiară.

Pilonul II

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat a fost de 126,74 miliarde de lei, la 31 decembrie 2023, în creștere cu aproximativ 31,4% comparativ cu aceeași dată a anului 2022. Aceasta reprezintă un maxim istoric, fiind cel mai bun an înregistrat de sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II).

Numărul participanților înregistrați în sistemul Pilonului II a fost de 8,15 milioane de persoane la sfârșitul anului 2023, față de 7,96 milioane de persoane la finalul anului precedent.

La nivelul Pilonului II, contribuția medie a participanților, cu contribuții virate în decembrie 2023, a fost de aproximativ 276 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2022 valoarea acesteia a fost de 237 lei/participant.

Pe parcursul anului 2023, contribuțiile virate în sistemul de pensii administrate privat au fost în cuantum de 12,82 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 17% față de anul anterior.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost 7,39% în decembrie 2023, în creștere față de finalul anului 2022, când nivelul acesteia a fost de 4,13%.

La finalul anului 2023, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 15.700 de lei, înregistrând o creștere de peste 28% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  

Pe parcursul anului 2023 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 919 milioane de lei pentru 54.518 participanți și beneficiari.

La finalul lunii decembrie 2023, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat. Plasamentele fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat au reprezentat 66,42%, în creștere față de nivelul de 62,3% înregistrat la 31 decembrie 2022. Totodată, investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de 23,32% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul II. De asemenea, activele erau investite și în obligațiuni corporative (5,61%) și fonduri de investiții (2,63%), procentul depozitelor bancare și al conturilor curente scăzând până la nivelul de 1,14%.

Pilonul III

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii facultative a fost de 4,75 miliarde de lei la finalul lunii decembrie 2023, în creștere cu aproximativ 31% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Numărul de participanți înregistrați în sistemul pensiilor facultative, la 31 decembrie 2023, a fost de 710.777 de persoane, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului 2022.

La nivelul Pilonului III, contribuția medie a participanților, cu contribuții virate la 31 decembrie 2023, a fost de aproximativ 168 lei/participant, nivel similar cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Pe parcursul anului 2023, contribuțiile virate în sistemul de pensii facultative au fost în cuantum de aproximativ 601 milioane de lei, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă din 2022.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 7,24% în decembrie 2023, în timp ce rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc mediu a înregistrat un nivel de 5,87%.

La finalul anului 2023, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor facultative era de 6.668 de lei, cu 15,5% mai mare comparativ cu sfârșitul anului precedent.

Pe parcursul anului 2023 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 113 milioane de lei pentru 11.210 participanți și beneficiari.

La finalul anului 2023, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii facultative. Plasamentele în titluri de stat au reprezentat 66,7%, în creștere față de nivelul de 63% înregistrat la 31 decembrie 2022. Totodată, investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de aproape 25% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul III. De asemenea, activele erau investite și în obligațiuni corporative (4,2%) și fonduri de investiții (2%), procentul depozitelor bancare și al conturilor curente scăzând până la nivelul de 1,1%.

Raportul privind evoluția sistemului de pensii private din România în anul 2023 poate fi consultat AICI.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.