Anunțuri CSDR

ANUNȚ privind publicarea Regulamentului (UE) 2023/2845 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014

În data de 27.12.2023, a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE, REGULAMENTUL (UE) 2023/2845 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 13 decembrie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar și cerințele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din țările terțe și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012. Regulamentul intră în vigoare de la 16 ianuarie 2024.

***

 

ANUNȚ privind solicitarea de opinii (Call for evidence) din partea ESMA privind reducerea ciclului de decontare

În data de 5 octombrie 2023, ESMA a publicat pe site-ul său o solicitare de opinii (Call for evidence) privind reducerea ciclului de decontare. Documentul poate fi consultat accesând următorul link: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-potential-impact-shortening-standard-settlement-cycle  

Părțile interesate sunt invitate să își prezinte contribuția până la 15 decembrie 2023.

Call for evidence va ajuta ESMA să evalueze costurile și beneficiile unei posibile reduceri a ciclului de decontare în Uniunea Europeană (UE) și să identifice dacă este necesară vreo acțiune de reglementare pentru a atenua impactul pentru participanții de pe piața UE al reducerii planificate a ciclului de decontare la T+1 în alte jurisdicții, cum ar fi SUA. ESMA caută contribuții, inclusiv dovezi cantitative, din partea tuturor părților interesate implicate în piețele financiare, și nu doar din partea infrastructurilor piețelor financiare.

În special, ESMA invită infrastructurile pieței (CSD-uri, CCP, locuri de tranzacționare), membrii și participanții acestora, firmele de investiții, emitenții, administratorii de fonduri, investitorii și reprezentanții acestora să ofere feedback detaliat cu privire la întrebările adresate.

ESMA va publica și va prezenta Comisiei Europene un raport de feedback cu principalele sale constatări în cursul anului 2024.

 ***

 

ANUNȚ: În data de 8 decembrie 2020, Comisia Europeană a publicat pentru o perioadă de opt săptămâni, până pe data de 2 februarie 2021, o consultare cu privire la revizuirea Regulamentului (UE) nr.909/2014. Detalii privind consultarea lansată de Comisia Europeană se regăsesc accesând următorul link:  https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-csdr-review_en

***

ANUNȚ: ESMA a creat pentru CSDR (Central Securities Depositories Regulation) un instrument on-line de informare, respectiv Cadrul de reglementare interactiv unic (The Interactive Single Rulebook), care poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA

***

ANUNȚ: În data de 17 februarie 2020, ESMA a actualizat Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 (CSDR), cu o serie de clarificări referitoare la implementarea regimului privind disciplina în decontare. Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI

 ***

ANUNȚ În data de 18 iunie 2019, ESMA a actualizat Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 (CSDR), cu o serie de clarificări privind procesul de furnizare de servicii de către CSDs în alte State Membre (passporting procedure).  

Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI 

ANUNȚ: În data de 23 mai 2019, ESMA a actualizat Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 (CSDR), cu informații referitoare la raportarea decontărilor internalizate. Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA   AICI.

****

ANUNȚ: Ghid privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri devaloare (CSDR)

****

ANUNȚ: ESMA  a publicat Technical Guidance for Settlement Internalisers – Report Validation Rules (CSDR Article 9 - Internalised Settlement Reporting) . Acesta este disponibil AICI

***

ANUNȚ: În data de 30 Ianuarie 2019 ESMA a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind punerea în aplicare a Regulamentului (EU) nr. 909/2014 CSDR privind îmbunătățirea decontării și depozitarii centrali. Informații suplimentare se regăsesc pe pagina de internet a ESMA AICI

***

ANUNȚ: În data de 27 septembrie 2018, ESMA a actualizat Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 (CSDR), cu informații referitoare la cerințele de dematerializare a anumitor valori mobiliare în situația transferării acestora ca și colateral, cerințele organizatorice referitoare la externalizare și disciplina în decontareDocumentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI

***

ANUNȚ: REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1229 AL COMISIEI, din 25 mai 2018, de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 13.09.2018. Regulamentul intră în vigoare în termen de 24 luni din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

***

ANUNȚ:  ESMA a publicat, în perioada 25 – 30 mai 2018, următoarele seturi de Întrebări și răspunsuri actualizate privind CSDR  AICI

***

ANUNȚ: În data de 28.03.2018, ESMA a publicat următoarele ghiduri:
 

***

ANUNȚ: În data de 23 martie 2018, ESMA a publicat setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind CSDR, pe care îl găsiți AICI

***

ANUNȚ: 
În data de 6 februarie 2018, ESMA a actualizat  Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR). Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA .

***

ANUNȚ:
 În data de 17 noiembrie 2017, ESMA a actualizat  Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR). Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA .


***

ANUNȚ: În data de 2 octombrie 2017, ESMA a actualizat  Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR). Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI

*** 

ANUNȚ:  În data de 3 octombrie 2017, ESMA a publicat lista actualizată a autorităților relevante pentru CSD-uri, conform art. 12 din Regulamentul (UE) nr.909/2014. Lista poate fi consultată pe pagina de internet a ESMA  AICI

***

ANUNŢ: În data de 13.03.2017, ESMA a publicat primul  Set de Întrebări și Răspunsuri (Q & As) privind dispozițiile CSDR.

Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI 

*** 

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/1 al UE din 10.03.2017 a REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/389 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă (Text cu relevanță pentru SEE) .

*** 

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/9 al UE din 10.03.2017 a REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/390 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar (Text cu relevanță pentru SEE.)

***


ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/44 al UE din 10.03.2017 a REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/391 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată (Text cu relevanță pentru SEE).

***

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/48 al UE din 10.03.2017  a REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/392 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare

***

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/116 al UE din 10.03.2017 REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/393 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele și procedurile pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

***


ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L65/145 al UE din 10.03.2017 a REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/394 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

*** 

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA, în data de 31 mai 2016,  a  proiectului de Orientări cu privire la reguli și proceduri în cazul insolvenței unui participant conform CSDR

Proiectul de orientări a fost elaborat de ESMA în baza art. 41 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR) pentru a asigura aplicarea comună, uniformă şi consecventă a art. 41 din CSDR referitor la regulile și procedurile în cazul insolvenței unui participant.
Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA,  AICI .

***

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în proiect până pe data de 30 iunie 2016. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input - Consultations”

*** 

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA, în data de 1 februarie 2016,  a  proiectului de standarde tehnice privind disciplina în materie de decontare conform Regulamentului (UE) nr. 909/2014 (CSDR)

Standardele tehnice includ măsuri pentru prevenirea, monitorizarea și soluționarea cazurilor de neexecutare a decontărilor.

În conformitate cu procedura de aprobare a acestor regulamente la nivelul Uniunii Europene, standardele tehnice vor fi transmise de ESMA către Comisia Europeană pentru aprobare, iar după ce acestea vor fi aprobate de CE, va exista o perioadă în care Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţii. Standardele vor intra in vigoare după doi ani de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA, AICI.

***

08.02.2016

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA standardelor tehnice finale (TS) pentru unele din cele mai importante  directive europene emise după criza financiară:

  • Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID II);
  • Regulamentul UE nr. 596/2014  privind abuzul de piaţă (MAR);
  • Regulamentul UE nr. 909/2012 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR).

Noile standarde tehnice vor modifica modul de funcţionare a pieţelor financiare europene prin creşterea transparenţei, siguranţei şi elasticităţii, precum şi protecţiei investitorilor.

În conformitate cu procedura de aprobare a acestor regulamente la nivelul Uniunii Europene standardele tehnice vor fi transmise de ESMA către Comisia Europeană pentru aprobare, iar după ce acestea vor fi aprobate de CE va exista o perioadă în care Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecţii pe text sau  aprobă  aceste standarde.

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA, și AICI

***

18.08.2015

ANUNȚ privind elaborarea de către ESMA a recomandărilor tehnice (Tehnical Advice) privind punerea în aplicare a Regulamentului CSD de către Comisia Europeană.

ESMA a elaborat  recomandările tehnice referitoare la penalitățile pentru decontările eșuate și importanța substanțială a unui CSD pentru funcționarea piețelor de instrumente financiare și protecția investitorilor într-un stat membru gazdă în cadrul procesului de oferire de consiliere tehnică Comisiei Europene pentru elaborarea actelor delegate ce trebuie emise în aplicare a  Regulamentul nr. 909/2014 al Parlamentului European.
 
Textul integral al documentelor menționate anterior poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA la adresa:
http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-advises-Commission-implementation-CSD-Regulation?t=326&o=home
 
*** 

ANUNȚ ESMA

În data de 30.06.2015, ESMA a publicat un document de consultare referitor la Proiectul de standarde tehnice de reglementare în conformitate cu Regulamentul CSD privind procedura buy-in

Documentul poate fi accesat la următorul link: http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-Draft-Regulatory-Technical-Standards-CSD-Regulation.

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare până pe data de 6 august 2015. Observațiile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input - Consultations”.

***


22.12.2014

În data de 18.12.2014  ESMA a lansat trei consultări publice pe marginea proiectelor de standarde tehnice, proiectului de sfat tehnic și a proiectului de recomandări de implementare a Regulamentului (UE) nr.909/2014 (CSDR):http://www.esma.europa.eu/news/CSDR-ESMA-consults-implementing-measures-new-settlement-regime?t=326&o=home
1.    Proiectul standardelor tehnice privind măsurile de disciplină în decontare, autorizarea, recunoașterea și supravegherea CSD-urilor, cerințele organizaționale și prudențiale ale CSD-urilor, cerințele de acces și decontarea internalizată
2.    Proiectul de sfat tehnic privind penalitățile pentru decontările eșuate și importanța substanțială a unui CSD pentru funcționarea piețelor de instrumente financiare și protecția investitorilor într-un stat membru gazdă
3.  Proiectul de recomandări privind accesul unui CSD la o contraparte centrală (CCP) sau la un loc de tranzacționare
ESMA va lua în considerare toate comentariile primite până pe data de 19 februarie 2015.
 
Toate contribuțiile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la secțiunea ‘Your input - Consultations’.

***

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/28.08.2014