Regulamentul (UE) 2022/858 al Parlamentului European și al Consiliului a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 151 din data de 02.06.2022:

 

Regulamentul (UE) 2022/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 și a Directivei 2014/65/UE . Acesta este disponibil la acest link