Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 1 februarie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei 26/2021 privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terțe prin intermediul sucursalelor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea doamnei Cristina-Daniela Anculescu pentru un nou mandat în funcția de membru al Directoratului la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Ciprian Pop pentru un nou mandat în funcția de Director general la societatea Allianz-Țiriac Unit Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Ștefan Stavrositu în funcția de membru și Președinte al Directoratului la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Kougionas Ioannis pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Autorizarea doamnei Mariana Bănică în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății 2Performant Network S.A. București;

Aprobarea radierii din Registrul A.S.F. a Crédit Agricole Bank România S.A. în calitate de instituție de credit;

Aprobarea majorării capitalului social la societatea Garanta Asigurări S.A.;

Aprobarea emiterii avizului privind cererea CITR Filiala Cluj S.P.R.L. de inițiere a demersurilor de valorificare a participațiilor deținute de societatea Carpatica Asig S.A. (în faliment) la Bricomat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.