Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 17 mai 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Normă pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară - Money-market funds (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08) - proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile;

Notificarea ESMA referitoare la intenția de aplicare a Ghidului cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind remunerarea și a Ghidului cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind adecvarea;

Notificarea ESMA referitoare la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind indicatorii din planurile de redresare ale CCP - urilor [articolul 9 alineatul (5) din CCPRRR] și a Ghidului ESMA privind scenariile din planurile de redresare ale CCP - urilor [articolul 9 alineatul (12) din CCPRRR].

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Benche Narcis-Horațiu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.;

Autorizarea doamnei Secară Daniela și a domnului Milchiș Vasile Mihai în calitate de directori în cadrul SSIF BT Capital Partners S.A., ca urmare a reînnoirii mandatelor acordate acestora;

Autorizarea modificării în modul de organizare și funcționare a Societății de Servicii de Investiții Financiare Share Invest S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea solicitării Evergent Investments S.A. de autorizare a modificării condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării, respectiv ca urmare a numirii Băncii Comerciale Române S.A. în calitate de depozitar al activelor Evergent Investments S.A.;

Aprobarea solicitării Lion Capital S.A. de autorizare a modificărilor condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative, ca urmare a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz - Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz -Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz - Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz - Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.