Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 12 septembrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);  

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind indicatorii din planurile de redresare ale CPC-urilor și a Ghidului ESMA privind scenariile din planurile de redresare ale CPC-urilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Normă privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin numirea doamnei Sorana-Rodica Baciu în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății;

Autorizarea domnului Sébastien Jean Marie Simon în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de prelungire cu un an a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar 3B Expert Audit S.R.L. pentru situațiile financiare ale Fondului Deschis de Investiții Patria Euro Obligațiuni aferente anului 2024;

Aprobarea cererii de acordare a autorizației de funcționare ca societate de asigurare societății Eazy Asigurări S.A., a acționarilor semnificativi și a persoanelor desemnate în conducerea acesteia, precum și de acordare a autorizației de practicare asigurare RCA;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Model Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate și modificarea duratei mandatului administratorului;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.