Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 19 septembrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Autorizare

Aprobarea solicitării BT Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație prin numirea doamnei Ioana-Mihaela Ilaș în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății;         

Aprobarea modificărilor aduse prevederilor Art. 17 din Actul constitutiv al societății Willis Tower Watson - Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (nou mandat conducător executiv, numire administrator);          

Aprobarea solicitării BT Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondurilor deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Obligațiuni, BT Euro Clasic, BT Euro Obligațiuni, BT Index Austria – ATX, BT Index Romania – ROTX, BT Fix, BT Euro Fix, BT Dolar Fix, BT Agro, BT Technology, BT Real Estate și BT Energy;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;   

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.    

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.