Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 7 noiembrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Norma pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Norma nr. 34/2015 privind cerințele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Regulament privind neaplicarea temporară a cotelor prevăzute la punctele 3, 6 și 9 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Remus-Gabriel Lăpușan în funcția de membru al Directoratului la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea doamnei Szilagyi Cerasela-Anica în funcția de conducător executiv al societății Confisio Broker de Asigurare S.R.L.;

Autorizarea domnului Adrian Anghel în calitate de membru al Directoratului societății OTP Asset Management România S.A.I. S.A.;

Aprobarea modificării modelului intern parțial pentru calculul necesarului de capital de solvabilitate a grupului Uniqa și a societății Uniqa Asigurări S.A., membră a grupului Uniqa;

Aprobarea modificării modelului intern parțial pentru calculul necesarului de capital de solvabilitate a grupului VIG și a societăților Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A. și Omniasig Vienna Insurance Group S.A., membre ale grupului VIG;

Aprobarea suplimentului la prospectul de bază aferent programului de ofertă de obligațiuni emise de societatea UniCredit Bank S.A. București;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Holde Agri Invest S.A. București;

Aprobarea radierii din Registrul A.S.F. a Banca Românească S.A. și a Bank Leumi România S.A. din calitatea de instituții de credit;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Contractului de societate al Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea noului asociat unic ca urmare a cesiunii de părți sociale, a modificării conținutului preambulului Actului constitutiv și a noilor asociați indirecți semnificativi ai societății Idea Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea retragerii, la cerere, a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Exe Premium Broker Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II a Registrului intermediarilor principali.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.