1.2 Legislație secundară asigurări

 

 

  1. Legislație secundară

 

 Act de bază

 

 Monitorul Oficial,

 Partea I

 Act de modificare/completare a actului de bază

 Cui i se aplică

Norma A.S.F. nr. 25/2023 privind cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor 

nr. 542/ 16.06.2023

Abrogă Norma ASF nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 664/ 01.09.2015)

Ø  Asigurători

Norma A.S.F. nr. 25/2022 privind autorizarea societăților și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare.

Forma editabilă a formularelor din anexe poate fi descărcată AICI 

nr. 984/ 11.10.2022

 

Ø  Asigurători și reasiguratori – societăți pe acțiuni, regim Solvabilitate II și național

Ø  Societăți mutuale de asigurare – regim Solvabilitate II și național

Ordinul nr. 1/2.293/2022 privind stabilirea despăgubirii persoanei prejudiciate în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății în urma producerii accidentelor de vehicule pe baza punctajului traumatologic stabilit de Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" și ANEXA

nr. 880/ 7.09.2022 

 

 

Norma A.S.F. nr. 32/2021 privind asigurările de garanţii 

nr. 1203/ 20.12.2021

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 26/2021 privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de Asigurători/reasigurătorii din statele terțe prin intermediul sucursalelor

nr. 892/ 17.09.2021

Norma A.S.F. nr. 11/2023

Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 28 martie 2023

Ø  Asigurători/reasigurători din state terțe

Norma A.S.F. nr. 25/2021 privind guvernanța și securitatea sistemelor de tehnologia informațiilor și a comunicațiilor utilizate de către societățile de asigurare și de reasigurare

nr. 877/ 13.09. 2021

 

Ø Asigurători/reasigurători

Norma nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări şi/sau reasigurări

nr. 816/ 26.08.2021

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări 

nr. 835/ 01.09.2021

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

Anexa Norma A.S.F. nr. 34/2020 (forma actualizată, aprilie 2022)

nr. 780/ 26.08.2020

Norma a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare. Ultimul amendament în 22 iunie 2023.

Norma A.S.F. nr. 14/2022

Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 21 aprilie 2022

Norma A.S.F. nr. 17/2023

Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 22 iunie 2023

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 33/2020 privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud

nr. 749 /18.08.2020

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma A.S.F. nr. 21/2020 pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informaţiilor publice şi transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situaţiei generate de COVID-19 şi instituirii stării de urgenţă în România

nr. 277/ 02.04.2020

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 9/2020 (forma consolidată, decembrie 2022) privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

ANEXA - Norma 9/2020 (forma consolidată, decembrie 2022)

Norma A.S.F. nr. 9/2020 (forma consolidată, aprilie 2022) privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

ANEXA - Norma 9/2020 (forma consolidată, aprilie 2022)

nr. 237/ 24.03.2020

Norma a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare. Ultimul amendament în  30 decembrie 2022

Norma A.S.F. nr. 32/2022 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1280 din 30 decembrie 2022

Norma A.S.F. nr. 13/2022

Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 20 aprilie 2022

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 20/2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor

nr. 643/ 02.08.2019

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 395/ 21.05.2019

Ø  Regulament A.S.F. nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020

Ø Norma A.S.F. nr. 27/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 06 decembrie 2019

Ø  Asigurători/reasigurători 

Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

nr. 991/ 10.12. 2019

Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 29/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 13 ianuarie 2021

Ø  Regulament A.S.F. nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020

Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 15/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 08 ianuarie 2020

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari 

Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 107/ 12.02.2019

Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 10/2020  Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020

Ø  Asigurători/reasigurători 

Norma A.S.F. nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie

nr. 1090/ 21.12.2018

Ø  Norma A.S.F. nr. 16/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 26 iunie 2019

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 16 / 2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) privind produsele de investiţii bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înţelegerea de către consumator a riscurilor implicate

nr. 968/ 15.11.2018

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 233/ 16.03.2018

Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020

Ø  Norma A.S.F.  nr. 1/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 30 ianuarie 2019

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari 

Norma A.S.F. nr. 33/2017 privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 998/ 15.12. 2017

Ø  Norma A.S.F. nr. 43/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1251 din 17 decembrie 2020 Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari 

Norma ASF nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

nr. 717 din 05.09. 2017

 

Ø  Asigurători

Norma ASF nr. 20/2017privind asigurările auto din România

- forma consolidată, august 2023

nr. 624/ 01.08. 2017

 Norma ASF nr. 28/2023

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 21.12.2023

Norma ASF nr. 30/2022

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1243 din 22.12.2022 

 Norma ASF nr. 22/2022 

 Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 26 iulie 2022

Norma ASF nr. 18/2022

 Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 10 iunie 2022

Norma ASF nr. 36/2020

 Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 7.09.2020

Norma ASF nr. 7/2018

 Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 02 mai 2018;

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 18/2017 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare

nr. 555/ 13.07.2017

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 38/2016 privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special

 

nr. 971/ 05.12.2016

 

Ø  Administratori speciali

Norma A.S.F. nr. 31/2016 privind alocarea şi/sau vărsarea de către Asigurători/reasigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative

nr. 588/ 02.08.2016

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma A.S.F. nr. 26/2016 privind supravegherea sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe

nr. 409/ 31.05.2016.

Abrogată și înlocuită de Norma A.S.F. nr. 26/2021

Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 17 septembrie 2021

Ø  Asigurători/reasigurători din state terțe

Norma A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

 

nr. 268/ 08.04. 2016

Norma a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare. Ultimul amendament în 30 martie 2021 

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare

 

nr. 271/ 11.04.2016

Abrogată și înlocuită de Norma A.S.F. nr. 25/2022

Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 11 octombrie 2022

Ø  Asigurători/reasigurători

Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 1070/ 30.12. 2016

Abrogat și înlocuit prin Regulamentul  A.S.F. nr. 4/2021

Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 01 februarie 2021

Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 6/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 13 aprilie 2020

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari 

Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 251/ 05.04.2016

Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020 Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 11/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 31 octombrie 2017

Ø  Asigurători/reasigurători 

Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 216/ 23.03. 2016

Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 10/2020 Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020 Ø  Regulamentul A.S.F. nr. 9/2019 Monitorul Oficial, Partea I nr. 697 din 23 august 2019

Ø  Asigurători/reasigurători 

Norma 41/2015 (versiunea consolidată în iunie 2024) și ANEXA - Norma 41/2015 (consolidată iunie 2024)

 

 

nr. 2/ 04.01.2016

Norma a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare. Ultimul amendament în 03 aprilie 2023

Normă A.S.F. nr. 1/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 26 ianuarie 2017

Normă A.S.F. nr. 6/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 245 din 10 aprilie 2017

Normă A.S.F. nr. 9/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 25 iunie 2018

Normă A.S.F. nr. 6/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 256 din 03 aprilie 2019 Norma A.S.F. nr. 12/2023

Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 03 aprilie 2023

Norma A.S.F. nr 8/2024 -

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 07 mai 2024

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă

 nr. 981/30.12. 2015

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma A.S.F. nr. 36/2015 (varianta consolidată, aprilie 2023) și ANEXA - (consolidată iunie 2024)

 

nr. 976/ 29.12.2015

Norma a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare. Ultimul amendament în 30 martie 2023

Norma A.S.F. nr. 10/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 22 iunie 2018

Norma A.S.F. nr. 5/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 15 martie 2019

Norma A.S.F. nr. 13/2023

 Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 30 martie 2023

Norma A.S.F. nr. 7/2024 -

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 15 mai 2024

Ø  Intermediari

Norma A.S.F. nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

nr. 971/ 29.12.2015

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma A.S.F. nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

nr. 973/ 29.12.2015

Ø Norma A.S.F. nr. 37/2023

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1038 din 15 noiembrie 2023

Ø  Norma A.S.F. nr. 27/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 02 iunie 2016

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma A.S.F. nr. 32 /2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale Asigurători/reasigurătorilor/reAsigurători/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare

nr. 971/ 29.12.2015

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Norma A.S.F. nr. 31/2015 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de Asigurători/reasigurători

nr. 974/ 29.12.2015

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma A.S.F. nr. 28/2015 privind funcţionarea Asigurători/reasigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional

 

nr. 978/ 30.12.2015

Ø Norma A.S.F. nr. 3/2021 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 22 februarie 2021 Ø  Norma A.S.F. nr. 7/2018  Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 02 mai 2018

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma A.S.F. nr. 19/2015  (forma consolidată, 25.02.2022) privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

 

nr. 834/ 09.11.2015

Norma a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare. Ultimul amendament în 24 februarie 2022.

Ø Norma A.S.F. nr. 7/2022

Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 24 februarie 2022

Ø Norma A.S.F. nr. 1/2021

Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 18 ianuarie 2021

Ø Norma A.S.F. nr. 22/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 15 ianuarie 2019

Ø Norma A.S.F. nr. 3/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 05 februarie 2018

Ø  Asigurători/reasigurători

Norma A.S.F. nr. 5/2015 privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

nr. 169/ 11.03.2015

 

Ø  Fonduri mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

nr. 899 din 11.12.2014.

Republicat în nr. 733/ 06.09.2019

Regulamentul a înregistrat numeroase modificări și completări ulterioare. Ultimul amendament în 19 septembrie 2022.

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari 

Norma A.S.F. nr. 11/2013 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

nr. 593/ 20.09.2013

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Ordinul CSA nr. 9/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare

nr. 460/19.06.2008

Ø  Norma A.S.F. nr. 18/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 14 ianuarie 2014

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice

și al CSA nr. 365/1/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurările voluntare de sănătate

nr. 147/ 28.02.2007

 

Ø  Asigurători/reasigurători

Ordinul BNR/CNVM/CSA nr. 23/120/113136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

 

Ø  Regulamentul BNR/A.S.F. nr. 1/2014/9/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 06 februarie 2014

Ø  Asigurători/reasigurători

Ordinul CSA nr. 113118/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind gradualizarea măsurilor sancţionatorii

nr. 560/ 28.06.2006

 

Ø  Asigurători/reasigurători și intermediari

Ordinul CSA  nr. 15/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind regimul confidenţialităţii informaţiilor

nr. 43/ 22.01.2002

 

Ø  A.S.F., Asigurători/reasigurători și intermediari

 

 

 Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.