Decizii de sancționare și alte măsuri adoptate de Consiliul ASF în luna ianuarie 2024

București, 23 februarie 2024 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna ianuarie a anului 2024, mai multe decizii de sancționare, precum și o serie de măsuri aplicabile unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.

 • Sancționarea cu amendă în cuantum de 26.290 lei a S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.;
 • Instituirea în sarcina societății a unui plan de măsuri pentru remedierea unei deficiențe identificate cu ocazia controlului.

Principalele situații identificate au vizat aspecte organizatorice (menținerea funcției de audit intern, notificarea cu întârziere a rezilierii contractului încheiat cu auditorul intern) și operaționale (nefuncționarea serverului de comunicații). 

Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București

Sancționarea cu avertisment a Key Way Investments LTD Nicosia – Sucursala București.

Principalele situații identificate au vizat aspecte organizatorice (notificarea ofițerului de conformitate SB/FT, numirea conducătorului direct responsabil SB/FT).

Fondul de compensare a investitorilor

 • Sancționarea cu avertisment scris a Fondului de compensare a investitorilor;
 • Atenționarea domnului Bogdan-Costel Movileanu, în calitate de Director general;
 • Instituirea în sarcina entității a unui plan de măsuri pentru remedierea unei deficiențe identificate cu ocazia controlului.

Principalele situații identificate au vizat aspecte organizatorice (neactualizarea Statutului Fondului) și operaționale (neîndeplinirea unor condiții de către un furnizor extern de servicii IT). 

S.A.I. Globinvest S.A.

 • Sancționarea cu amendă în cuantum de 35.000 lei a S.A.I. Globinvest S.A.;
 • Atenționarea membrilor Consiliului de administrație al S.A.I. și a conducătorilor societății, respectiv a domnului Mihai Buliga, domnului Walter Gheorghe Blaj, domnului Ilie Biță Cenan, doamnei Laura Stanca Magyari și a doamnei Alexandra Monica Miron;
 • Instituirea în sarcina societății a unui plan de măsuri pentru remedierea deficiențelor identificate/cu rol de prevenire sau corectare a unor situații potențial generatoare de deficiențe și de optimizare a activității.

Principalele situații identificate au vizat aspecte operaționale (nedepunerea unor diligențe pentru recuperarea unei creanțe, aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere în cazul investitorilor în fondurile administrate), respectiv aspecte referitoare la adecvarea cadrului procedural intern. 

 

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Impuls Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Wilson Insurance Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 49.600 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), b), d) și e) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art.16 alin. (2) lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea unui plan de măsuri în sarcina companiei de brokeraj Wilson Insurance Broker de Asigurare S.R.L. privind remedierea unor deficiențe constatate din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.