Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 13 martie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Norma pentru modificarea art. 3 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare

Aprobarea solicitării SAI Certinvest S.A. de retragere a autorizației de funcționare a Fondului de investiții alternative Certinvest Green și radierea acestuia din Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de societatea ABC Asigurări-Reasigurări S.A. pentru dobândirea unei participații calificate directe din capitalul social al societății Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Aprobarea majorării capitalului social la societatea NN Asigurări S.A.;

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Stein Bestasig Insurance Broker S.R.L. (aprobare noi asociați semnificativi, numire noi administratori și modificare perioadă mandat administrator și director executiv).

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.