Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 27 martie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Notificarea ESMA privind intenția de aplicare a Ghidului privind transferul de date între registrele centrale de tranzacții în temeiul EMIR și SFTR;

Notificarea ESMA privind intenția de aplicare a patru Ghiduri ESMA emise în baza mandatelor conform Regulamentului (UE) 2021/23 privind rezoluția și redresarea contrapărților centrale (CCPRRR).

 

B)  Autorizare

Aprobarea solicitării Amundi Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a domnului Stefano Pregnolato, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un nou mandat;

Aprobarea domnului Hans-Uwe Herbert Müller în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări S.A., pentru un nou mandat;

Aprobarea domnului Clemens Vatter în funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A., pentru un nou mandat;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Prime Insurance - Broker de Asigurare S.R.L. (schimbarea sediului social și a duratei mandatului administratorului);

Aprobarea prospectului U.E. pentru creștere privind oferta de vânzare de obligațiuni neconvertibile, negarantate emise de Life Is Hard S.A. Florești;

Aprobarea prospectului alcătuit din documente distincte, aferent ofertei publice primare de vânzare obligațiuni emise de Bittnet Systems S.A., derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în Regulile Fondului de investiții alternative Fondul Oamenilor de Afaceri (FIA FOA);

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.